Službena web stranica OŠ "KISELJAK"

Kategorija: Naslovnica
 POVRATAK U ŠKOLSKE KLUP
 
Obavještavamo roditelje i učenike OŠ "Kiseljak" da redovna nastava u školskoj 2019./2020. godini počinje u ponedjeljak 02.09.2019.:
- u 8 sati predmetna nastava
- u 12 sati razredna nastava
 
Nastava u područnoj školi na Brnjacima počinje u 8 sati za učenike od 1. do 5. razreda
 
Prijevoz učenika :
- stanica Han Ploča - Kiseljak, polazak u 7:30 sati
- stanica Šehitluci - Kiseljak, polazak u 7:10 sati
- stanica Zagorice - Kiseljak, polazak u 7:10 sati
 
Učenici će prvog dana dobiti rasporede sati i smjena kao i sve ostale upute i smjernice.
 
Svim učenicima i djelatnicima želimo uspješnu školsku godinu.
 
Prvašići dobro nam došli !
---------
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-823-1/19
Nadnevak: 23.8.2019. godine
 
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za popunu upraznjenih radnih mjesta broj:03-759-1/19 za poziciju pod rednim brojem 9. Spremač da će se intervju održati u ponedjeljak, 26.8.2019. godine s početkom u 10,00 sati.
 
Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta
 
---------
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-823-1/19
Nadnevak: 23.8.2019. godine
 
 
Obavještavaju se kandidati koji su pristupili pismenom ispitu da su ostvarili dovoljan broj bodova da bi pristupili na intervju koji će se održati u ponedjeljak, 26.8.2019. godine s početkom u 10,00 sati.
 
   Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta
 
--------
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-817-1/19
Nadnevak: 22.8.2019. godine
 
OBAVIJEST
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-759-1/19 i mogu pristupiti pismenom ispitu, koji će se održati dana 23.8.2019. godine, su sljedeći:
 
1. Anita Antić
2. Matea Kapetanović
3. Danijela Tomić
4. Matea Plavčić
5. Nina Bošnjak
6. Ivan Mravak
7. Željana Stanić
8. Marija Tomičić
9. Ana Brajković
10. Kristina Livančić
11. Anton Terzić
12. Nikolina Komšić
 
 
                                                                                                         Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta
 
------
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-800-1/19
Nadnevak: 21.8.2019. godine
 
 
Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-759-1/19 da će se pismeni ispit održati dana 23. 8. 2019. godine (petak) s početkom u 10,00 sati.
 
   Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta
 

------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-763-1/19

Nadnevak: 19.8.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-725/19 od 9.8.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Psiholog, na neodređeno radno vrijeme.................................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova: 1) Rad sa učenicima: individualni i grupni rad sa učenicima; obavljanje psihološke procjene sposobnosti učenika, posebno kroz testiranje djece za polazak u školu (provjera psihofizičke spremnosti za polazak u školu; utvrđivanje uzroka školskog neuspjeha i pružanje pomoći za njegovo prevazilaže prepoznavanje darovitih učenika i rad sa njima; utvrđivanje uzroka teškoća u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske probleme i pomaže učenicima da ih savladaju; razvijanje i provođenje preventivnih programa nepoželjnih oblika ponašanja, programa za jačanje samopouzdanja, učenje socijalnih vještina; 2) Rad sa roditeljima: pomaže roditeljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju sukladno njima; organizira školu roditeljstva u cilju osnaživanja roditelja; pomaže u aktivnom uključivanju roditelja u život i rad škole; 3) Rad sa nastavnicima: prepoznaje specifične teškoće, ali i pozitivne strane školske klime i odnosa među zaposlenima; uvodi u rad različite programe rada koji podstiču kreativnost u radu nastavnika i učenika; uvodi u rad suvremene metode provjere znanja učenika i njegovo praćenje; pomaže nastavnicima da prepoznaju i prevladaju razvojne poteškoće učenika kao i da prevladaju negativnu klimu u razredu; podstiče toleranciju za različitosti među učenicima i nastavnicima; 4) Istraživački rad: doprinosi procesu samovrednovanja škole, izradi programa usmjerenih na podizanje kvaliteta rada škole; osmišljava i sprovodi istraživanje povezano sa odgojno-obrazovnom praksom i psihološkim specifičnostima učenika i nastavnika; sudjeluje u istraživačkim projektima drugih institucija; 5) ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole.

Uvjeti:

Kandidati moraju imati završenu visoku stručnu spremu, odnosno smjer psiholog (VII. stupanj), profesor psihologije (VII. stupanj), diplomirani psiholog (VII. stupanj) ili osoba sa završenim II. (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (diplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar za određenu oblast, kojim stiče 300 ECTS bodova.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci bb, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandat koji se prime na neodređeno vrijeme podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca sukladno Zakonu o radu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba) OVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru
 8. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladnoUredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19)i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                       Školski odbor OŠ ''Kiseljak'' Kiseljak

--------------------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola ''KISELJAK''

Općina Kiseljak

K I S E LJ A K

Ur.broj: 03-759-1/19

Nadnevak: 13.8.2019. godine

Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta broj: 01-02-725/19 od 9.8.2019. godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do 30.6.2020. god.........................................................................................2 izvršitelja

2. Nastavnik hrvatskog jezika, 18 sati, na neodređeno radno vrijeme.......................................................1 izvršitelj

3. Nastavnik engleskog jezika, 14 sati, na neodređeno radno vrijeme.......................................................1 izvršitelj

4. Nastavnik matematike, 20 sati, do 30.6.2020. god ............................................................................ 2 izvršitelja

5. Nastavnik geografije, 4 sata, do 30.6.2020. god....................................................................................1 izvršitelj

6. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 2 sata, do 30.6.2020.god.......................................................1 izvršitelj

7. Nastavnik likovne kulture, 12 sati, na neodređeno radno vrijeme.........................................................1 izvršitelj

8. Nastavnik vjeronauka, 16 sati, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta...................................... 1 izvršitelj

9. Spremač, pola radnog vremena, do 30.6.2020.god................................................................................1 izvršitelj

Opis poslova za pozicije od 1-8: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi (godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika; pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole, organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.

Opis poslova za poziciju 9.:svakodnevno čišćenje i uredno održavanje prostorija i prostora: učionice, hodnici, sanitarni čvorovi, kabineti, uredi, ulazi ispred zgrade, prema rasporedu tajnika ili ravnatelja škole; čišćenje i uredno održavanje namještaja, prozora, vrata i radijatora; briga za ukrasno bilje u prostorijama; za vrijeme školskih praznika rad na generalnom uređenju zgrade (podovi, prozori, vrata, namještaj); odgovornos za inventar u prostorijama koje se čiste; dužnost prijave domaru ili tajniku svakoga oštećenja prostorija ili namještaja; prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno čišćenje podova i klupa; prije napuštanja radnog mjesta, dužnost provjere dali su svi prozori zatvoreni, svjetla pogašena i sve slavine za vodu zatvorene; za vrijeme nastave provjera da li su prostorije koje se ne upotrebljavaju zatvorene; čišćenje i održavanje čistim dvorišta zgrade; sudjeluvanje u radu povjerenstva za inventuru; u okviru poslova je i uloga portira- dežurne osobe; kontrola ulaska osoba u zgradu i njihovog izlaska; prijavljivanje ravnatelju (pomoćniku ravnatelja) ili tajniku škole osoba koje se bez potrebe zadržavaju u zgradi; pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to potrebno; obavljanje drugih poslova po nalogu tajnika i ravnatelja; 2) U okviru kurirskih poslova je: donošenje, odnošenje i raznošenje službene pošte; obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole; vršenje potrebnih nabavki u suradnji sa domarom škole.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, za radna mjesta od 1.do 8. kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu. Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja (300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).

Za radno mjesto pod brojem 9. kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.

Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak i područna zgrada na Brnjacima s adresom Brnjaci, Kiseljak. Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.

Kandati koji se prime na neodređeno vrijeme podliježu obvezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca sukladno Zakonu o radu.

Kandidati trebaju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici:: www.os-kiseljak.ba ) OVDJE
 2. Životopis
 3. Izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5.  Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 6.  Potvrda o položenom stručnom ispitu (osim za poziciju pod rednim brojem 9.)
 7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)

Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladnoUredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19)i Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.

Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.

Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.

Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita (osim za poziciju pod rednim brojem 9.) i intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba.

Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s naznakom:

         'Prijava na natječaj NE OTVARATI'

Osnovna škola 'Kiseljak''

Bana Josipa Jelačića 11

71250 Kiseljak.

Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u razmatranje.      

                                                                                                                       Osnovna škola ''Kiseljak''

 
----------------------------------------------------------
 
 
 
Službena stranica škole

Web prostor svake škole je važan, jer uz njegovu pomoć možemo približiti drugima aktivnosti naših učenika i nastavnika za vrijeme nastave i sekcija. Naša škola ima veliki broj sekcija i aktivnosti te ćemo za sve njih odvojiti prostor na ovoj web stranici.

Osim sekcija i aktivnosti, često sudjelujemo u različitim projektima kroz koje učenike učimo odgovornosti, važnosti vlastitoga mišljenja te mogućnostima razvoja vlastitih talenata.