Školski odbor

Kategorija: Djelatnici

  Školski odbor ima položaj upravnog organa.

 

  Zadaci Školskog odbora :

 • utvrđivanje poslovne politike škole i mjera za njeno provođenje;
 • uređivanje organizacije rada škole;
 • briga o racionalnom, ekonomičnom i namjenskom korištenju sredstava;
 • odlučivanje o prijemu i prestanku radnog odnosa s učiteljima, stručnim suradnicima i drugim djelatnicima ;
 • razmatranje izvješća o ostvarenim rezultatima odgojno-obrazovnog rada;
 • razmatranje  programa i rezultata rada izvannastavnih aktivnosti;
 • suradnja s osnivačem, ministarstvom , općinom, lokalnom zajednicom, drugim organizacijama i zajednicama, te roditeljima odnosno skrbnicima;
 • obavljanje drugih poslova sukladno Zakonu, Statutu škole i drugim općim aktima škole.

Članovi Školskog odbora

 1. Ljiljana Boro - predsjednica
 2. Nikola Grubešić-član
 3. Josip Bošnjak - član
 4. Želimir Kuliš - član
 5. Dijana Škoro - član

 

 

Hitovi: 2779