Uprava škole

Kategorija: Djelatnici

IMG 0001 

Ravnateljica škole: Vitka Grgić

Tajništvo: Sanja Vučić

Pedagoška služba: Vedrana Vukoja

Administracija: Ivana Štekić

Hitovi: 5297