Vijeće roditelja

Kategorija: Djelatnici

Cilj Roditeljskog vijeća je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika.

 

Zadaci i aktivnosti članova Roditeljskog vijeća :

 • podizanje kvalitete rada škole
 • unaprjeđenje suradnje sa širom društvenom zajednicom
 • suradnja sa tijelima škole po svim pitanjima rada i rukovođenja
 • zaštita prava i interesa učenika, roditelja i učitelja
 • unapređenje komunikacije roditelj- učenik-predavač
 • poticanje volonterskog rada roditelja u školi
 • poboljšanje učeničkog vladanja
 • educiranje roditelja i učenika
 • promoviranje škole
 • drugi poslovi od interesa za učenike, roditelje i školu.

 

Članovi Roditeljskog vijeća:   

 1. Bruno Klarić
 2. Anita Miličević
 3. Katica Galić
 4. Zoran Gluvačević
 5. Ivana Budimir
 6. Marta Jokić
 7. Vesna Terzić
 8. Ivana Ćorić
 9. Josipa Grubešić
 10. Danka Vrcić
 11. Antonio Vidaković
 12. Marijana Kristić
 13. Dijana Škoro
 14. Marijana Buzuk
 15. Sanja Kvasina
 16. Gordana Knežević
 17. Miroslav Koprivica
 18. Toni Kapetanović
 19. Mirjana Oroz
 20. Ivana Nikačević
 21. Vinka Drljepan
 22. Žana Bakula
 23. Miroslav Kapetanović
 24. Ratka Melezović
 25. Željko Katana
 26. Zvonko Iviš
 27. Slobodanka Vujica
 28. Renata Barbić

Predsjednik: Miroslav Kapetanović

Koordinator: pedagog škole

 

Hitovi: 3011