Kabineti

Kategorija: O školi

Učionice opće namjene su pretvorene u kabinete na čijem opremanju permanentno radimo. Na taj način smo dobili:

 • 3 kabineta hrvatskog jezika,
 • 2 kabineta matematike,
 • 1 kabinet fizike,
 • 1 kabinet povijesti,
 • 1 kabinet zemljopisa,
 • 1 kabinet kemije,
 • 1 kabinet biologije,
 • 1 kabinet likovne kulture,
 • 1 kabinet glazbene kulture,
 • 2 kabineta tehničke kulture,
 • 1 kabinet informatike,
 • 1 kabinet engleskog jezika,
 • 1 kabinet vjeronauka,
 • 7 kabineta za "Step by step",
 • 4 učionice opće namjene u Područnoj školi Brnjaci,
 • športsku dvoranu

      Površina korisnog školskog prostora je 3.750 m2.

Hitovi: 3781