O sekciji

Kategorija: Učenici

 

Sekciju čine učenici:

 1. Patricija Matić, VII.2
 2. Jana Bošnjak, VI.3
 3. Iva Ivanković, VI.1
 4. Vanesa Stanić, VII.3
 5. Anđelina Raguž, VI.2
 6. Ira Puljić, VI.2
 7. Josipa Bošnjak, VI.3
 8. Laura Cvjetković, VI.1
 9. Petra Iskra, VI.1
 10. Marija Anić, VI.1
 11. Valentina Marković, VIII. A
 12. Tamara Tuka, VII:3
 13. Emina Topalović, VII.1

Voditeljica sekcije je nastavnica glazbene kulture, Nikolina Pavlović

 

Listopad  2016

Upis članova u sekciju

Postavka glasa i formiranje zbora

Odabir skladbi za priredbu

Studeni  2016

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije

Prosinac  2016

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije

Realizacija božićne priredbe

Siječanj  2017  
Veljača  2017 Odabir skladbi za završnu priredbu
Ožujak  2017

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije za priredbu

Travanj  2017

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije za priredbu

Svibanj  2017

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije za priredbu

Lipanj  2017 Realizacija završne priredbe
Hitovi: 2990