• 1

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I   S   E   L   J   A   K

Nadnevak: 8.4.2020. god.

OBAVIJEST

Na temelju Kalendara rada osnovnih i srednjih škola koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku za školsku 2019./2020. godinu obavještavamo učenike i roditelje da proljetni raspust počinje 9. travnja 2020. godine (četvrtak) a završava 17. travnja 2020. godine (petak).

Nastava počinje 20. travnja 2020. godine (ponedjeljak), bilo kao redovna ili online/na daljinu a sve sukladno odlukama Kriznog stožera civilne zaštite KSB i instrukcijama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB.

U vjeri kako ćemo uskoro izaći iz ove situacije i ponovno sjesti u školske klupe želimo sretan i blagoslovljen Uskrs djelatnicima, učenicima i njihovim roditeljima, provedite ga u svojim domovima u zdravlju sa svojim obiteljima.

                                                                             Ravnateljica škole

                                                                                 Vitka Grgić

ec4dc66f zec jaja uskrs

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Nadnevak: 2.4.2020.god.

OBAVIJEST

o prijavi djece za upis u I. razred za školsku 2020./21. godinu

Mole se roditelji djece koja su školski obveznici za polazak u I. razred osnovne škole u školskoj 2020./2021. godini, da u periodu od 6. do 17. travnja 2020. godine izvrše prijave svojih školskih obveznika sa sljedećim podatcima:
- ime i prezime djeteta
- ime jednog roditelja
- kontakt telefon roditelja
Prijave slati putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

UPISNI LIST MOŽETE PREUZETI OVDJE
Školski obveznici su djeca rođena do 1.6.2014. godine, a po preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, u I. razred mogu se upisati i djeca rođena do 1.9.2014. godine.


Zbog trenutne situacije s globalnom pandemijom COVID – 19 i prekida redovnog nastavnog procesa, roditelji djece će biti naknadno informirani u kojem periodu će se vršiti testiranje djece.

Ravnateljica škole
Vitka Grgić

--------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I   S   E   L   J   A   K

Ur. broj: 03-317-1/20

Nadnevak: 17.3.2020. god.

O B A V I J E S T

Poštovani roditelji i učenici postupajući po Instrukciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-34-12/20-9 od 16.3.2020. godine Osnovna škola „Kiseljak“ od danas počinje s nastavom na daljinu. Sve upute možete vidjeti na web stranici škole.

Molimo roditelje i učenike da ozbiljno pristupe ovakvom vidu učenja kako se ne bi prekidao nastavni proces.

Još jednom apeliramo učenicima i roditeljima da se strogo pridržavaju uputa Kriznog stožera KSB kako bi smo što prije prevazišli ovu situaciju.

Ravnateljica škole, Vitka Grgić

 

KLIKNI ZA OBJAVE I PRAĆENJE ONLINE NASTAVE

----------

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I S   E L J   A K

Ur. broj: 03-302-1/20

Nadnevak: 12.3.2020. god.

 

OBAVIJEST

Na temelju Odluke Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB ur.broj: 03-34-12/20-7 od 12.3.2020. godine, Osnovna škola „Kiseljak“ obavještava učenike Osnovne škole „Kiseljak“ i njihove roditelje da se od 13.3.2020. godine (petak) obustavlja nastavni proces.

 Ravnateljica škole Vitka Grgić

FB IMG 1584021722872

----------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Interno
Nadnevak: 5.3.2020. god.

O B A V I J E S T

Osnovna škola „Kiseljak“ obavještava roditelje djece prijavljene za
program predškole da program počinje 9.3.2020. god. (ponedjeljak):
- OŠ „Kiseljak“ s početkom u 15:15 sati
- Područna škola Brnjaci s početkom u 15:00 sati.

Ravnateljica škole
Vitka Grgić

-------

OBAVIJEST

 

Obavještavamo učenike i roditelje kako je 2.3.2020. godine (ponedjeljak) neradni dan.

Nastava se nastavlja u utorak po redovitom rasporedu.

Odluku možete pogledati OVDJE

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Interno
Nadnevak: 28.2.2020. god.

OBAVIJEST

Osnovna škola „Kiseljak“ obavještava roditelje djece prijavljene za
program predškole da se početak istog odgađa.
Roditelji će o početku biti na vrijeme obavješteni.

Ravnateljica škole
Vitka Grgić

------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-243-1/20
Nadnevak: 27 .2.2020. godine
Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna
(Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-11-7-164/20 od 21.2.2020.
godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, do 30.6.2020. godine............1 izvršitelj
Opis poslova: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi
(godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa
i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje
sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika;
pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u
znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im
povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole,
organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na
svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje
potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih
Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima
na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja
(300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i
programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).
Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak.
Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.
Kandidati trebaju dostaviti:
1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba ) OVDJE 
2. Životopis
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi (i dodatak diplomi)
6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)
Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu
prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u
radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku
prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.
Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.
Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i
intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba .
Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja,
znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112 .

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s
naznakom:
'Prijava na natječaj NE OTVARATI'
Osnovna škola 'Kiseljak''
Bana Josipa Jelačića 11
71250 Kiseljak.
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u
razmatranje.
Osnovna škola ''Kiseljak''

---------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-207-1/20

Nadnevak: 14.2.2020. godine

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije

 

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (deveteog) razreda Osnovne škole „Kiseljak“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2020. godine.

 

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osobe koja za takve usluge zadovoljava uvjete određenim propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavanju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda je 24.2.2020. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Kiseljak“

Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ .

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti ovdje.

                                                                         Povjerenstvo  za  organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije

 

 

-----------

OBAVIJEST

Učenici koji koriste prijevoz na relaciji Han Ploča – OŠ „Kiseljak“ će od 10.12.2019. godini putovati s prijevoznikom Globtour d.o.o. Međugorje, a koji će svakim radnim danom polaziti s Han Ploče u 7,35 sati a povratak je svakim radnim danom u 13,10 sati ispred škole. 

Učenici još mogu koristiti prijevoz kod navedenog prijevoznika i u danima (povratak):
Ponedjeljak: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,55 sati
Utorak: 10,35 sati; 11,25 sati i 15,5 sati
Srijeda: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,5 sati
Četvrtak: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,5 sati
Petak: 10,35 sati; 11,25 sati i 15,5 sati.


Dolazak: 11,50 sati.

-----

Na temelju Poziva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB upućenog roditeljima/skrbnicima djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Središnja Bosna za prijavu i upis djece u Program predškolske broj: 03-38-814/19 od 18.9.2019. godine, Osnovna škola „Kiseljak“

OBAVJEŠTAVA

Roditelje/skrbnike djece koja će do 1. lipnja 2020. godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu, da su dužni prijaviti dijete u pedagošku službu škole u razdoblju od 30. rujna. do 5. listopada 2019. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Za prijavu djeteta nije potrebna nazočnost djeteta niti predočenje bilo kakve dokumentacije.