• 1

Na temelju Poziva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB upućenog roditeljima/skrbnicima djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Središnja Bosna za prijavu i upis djece u Program predškolske broj: 03-38-814/19 od 18.9.2019. godine, Osnovna škola „Kiseljak“

OBAVJEŠTAVA

Roditelje/skrbnike djece koja će do 1. lipnja 2020. godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu, da su dužni prijaviti dijete u pedagošku službu škole u razdoblju od 30. rujna. do 5. listopada 2019. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Za prijavu djeteta nije potrebna nazočnost djeteta niti predočenje bilo kakve dokumentacije.