• 1

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Općina Kiseljak
Osnovna škola«KISELJAK»
K I S E L J A K
Bana Josipa Jelačića 11,
71 250 Kiseljak
Tel: 030 877 358;356
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ur. br.: 03-678-1/22
Nadnevak: 3.8.2022. godine

Na temelju Pravilnika o vrsti vlastitih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 13/2015), te Odluke Školskog odbora  ur.broj: 03-671-1/22 od 2.8.2022. godine, objavljuje se

 J A V N I    P O Z I V

za davanje u zakup školske kuhinje u školskoj 2022./2023. godini

I

Predmet javnog poziva je davanje u zakup školske kuhinje, koja  se nalazi u prizemlju školske zgrade, ukupne površine 17,7  m2.

II

Pravo sudjelovanja  imaju sva pravna i fizička lica  koja su registrirana za obavljanje ugostiteljsko – uslužne djelatnosti.

III

Cijena za korištenje školske kuhinje je 15,00 KM po m2 mjesečno, s tim da u cijenu nisu uračunati troškovi električne energije i vode.

IV

Izabrani ponuđač dužan je osigurati sva potrebna odobrenja za rad. Škola ne snosi nikakvu odgovornost niti bilo kakve troškove ponuđača po bilo kom osnovu.

V

Prava i obaveze između ugovornih strana  regulirat će se Ugovorom, koji  se zaključuje na period od 5.9.2022.-30.6.2023.godine.


VI

Ponuda treba sadržavati:
- točan naziv, adresu i broj telefona ponuđača;
- ponudu s cjenovnikom (hrana i piće);
- dokaz nadležne službe da je odobreno obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ne stariji od 3 mjeseca)
– uvjerenje o poreznoj registraciji.

VII

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najpovoljnija i najkvalitetnija cijena jelovnika.

VIII

Javni poziv  ostaje otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja, a posljedni dan roka za prijavu je 11.8.2022. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona Škole 030 877 358.
Prostor koji se daje u zakup  može se pogledati  svakim radnim danom u vremenu od 9,00-10,00 sati.

NAPOMENA: Škola zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor  u slučaju da se ugovarač ne pridržava kućnog reda Škole i Ugovora o zakupu. Škola zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor i u slučaju pogoršanja higijensko- epidemiološke situacije vezane za pojavu corona virusa, a u skladu sa naredbama i preporukama nadležnih organa.
Svi zainteresirani svoje pismene  ponude mogu dostaviti na protokol škole ili putem pošte u zatvorenoj kuverti na adresu: Osnovna škola „Kiseljak“, Bana Josipa Jelačića 11, 71 250 Kiseljak „Prijava na Javni poziv za školsku  kuhinju – Ne otvaraj“. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

Osnovna škola „Kiseljak“

 

 

__________________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-376-1/22
Nadnevak: 12.5.2022. godine


Obavještavaju se kandidati koji su pristupili pismenom ispitu da su ostvarili dovoljan broj bodova da bi pristupili na intervju
koji će se održati u petak, 13.5.2022. godine s početkom u 10,00 sati.

Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata na upražnjena radna mjesta

 

--------------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-336-1/22
Nadnevak: 5.5.2022. godine

OBAVIJEST

Kandidati koji ispunjavaju uvjete Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-270-1/22 i mogu pristupiti pismenom ispitu, koji će se održati dana 9.5.2022. godine (u 12 sati) su sljedeći:
1. Martina Knežević
2. Boris Šimić
3. Valentina Dragojević
4. Stefan Savić

O održavanju usmenog dijela ispita kandidti će biti obavješteni naknadno.

Povjerenstvo za provođenje postupka izbora
kandidata na upražnjena radna mjesta.

 -----------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-273-1/22

Nadnevak: 13.4.2022. godine

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje

Javni poziv

za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije 

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (deveteog) razreda Osnovne škole „Kiseljak“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2022. godine.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osobe koja za takve usluge zadovoljava uvjete određenim propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavanju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda 20. 4. 2022. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Kiseljak“

Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ .

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti ovdje.

                                   

                                          Povjerenstvo  za  organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije

 

 

 
---------------------
--------------------------------
 
OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2021./2022. GODINI
 
Obavještavamo učenike i roditelje da nastava počinje 6. rujna 2021. godine.
Raspored dolazaka za prvi dan nastave:
- VI. - IX. razreda, 8, 00 sati
- II. - V. razreda, 12, 30 sati
- I. razred, 10, 30 sati
 
BRNJACI
Zbog radova koji su u tijeku na zgradi PO "Brnjaci" učenici će nastavu pohađati u matičnoj školi u Kiseljaku, do završetka radova. Nastava će se odvijati u drugoj smjeni s početkom u 13, 20 sati.
Prvi dan nastave svi učenici s Brnjaka trebaju doći u 10,30 sati.
 
Prvašići će doći ispred male zgrade, a učenici od II. do V. razreda ispred velike, gdje će ih dočekati učiteljice.
Osiguran je prijevoz s Brnjaka gdje učenici trebaju doći ispred Hrvatskog doma na Brnjacima u 10,00 sati odakle će ih autobus dovesti do Kiseljaka. Pri povratku s nastave učenici će izaći na istom mjestu.
 
Nastava će prvi dan trajati jedan školski sat.
 
Molimo učenike i roditelje da se pridržavaju uputa Kriznog stožera i Ministarstva koje možete pročitati na sljedećem linku https://drive.google.com/.../1IzD45PqphvAZThThVJb.../view...
 
Radujemo se ponovnom početku nastave i želimo puno uspjeha i lijepih trenutaka svim našim učenicima u novoj školskoj godini.
(KLIKNUTI NA TEKST IZNAD ZA PREUZIMANJE POPISA)

--------------------------------------------------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Ur.broj: 03-165-1/21
Nadnevak: 25.3.2021. godine

OBAVIJEST

o terminima upisa djece u I. razred školske 2021./2022. godine

Molimo roditelje djece koja do 1. lipnja 2021. godine navršavaju 6 (šest) godina života
da kontaktiraju tajništvo Škole radi termina upisa i testiranja djece u prvi razred.
Sukladno preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB prijave
mogu izvršiti i roditelji djece koja do 1. rujna 2021. godine također navršavaju 6 (šest)
godina.
Upis u I. razred školske 2021./2022. godine u Osnovnoj školi „Kiseljak“ planiran je od
dana 12. travnja 2021. godine.
Prijave izvršiti putem telefona na kontakt broj: 030/ 877-358 od 25. ožujka do 31.
ožujka 2021. godine u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Napomena:
Roditelji djece prijavljene u Program predškole za šk. 2021./2022. godinu bit će obaviješteni
o terminu upisa i testiranja u prvi razred, obzirom da su izvršili prijave za navedeni Program.

S poštovanjem,

Osnovna škola „Kiseljak“

----------------------

PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Han Ploča - Kiseljak polazak u 7:30, povratak u 10:50

Zagorice - Kiseljak

I. smjena polazak u 7:30, povratak u 10:50

II. smjena polazak u 12:00, povratak u 14:45

------------------------

Smjernice za učenike i roditelje/staratelje
za početak školske 2020./2021. godine u OŠ „Kiseljak“ pročitati na sljedećoj poveznici.

(POVEZNICA)

------------------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola „KISELJAK“
Kiseljak

O B A V I J E S T o prvom školskom danu

 

Sukladno Zakonu o osnovnoj školi ( Službene novine KSB/SBK) broj 11/01, 17/04 redovita nastava u 2020./2021. školskoj godini počinje u ponedjeljak 7.9.2020.godine.

Raspored dolaska učenika – matična škola:

Predmetna nastava
8:00 – dolazak učenika VI. razreda (čekaju ispred škole držeći razmak jedni od drugih od 1,5 m).

9:00 – dolazak učenika od VII. do IX.razreda (odmah ulaze u školu, u svoju učionicu - raspored učionica nalazi se u nastavku; učenici VII. razreda ulaze na glavni ulaz, a učenici VIII. i IX. razreda ulaze na službeni ulaz)

RASPORED UČIONICA
Odjel - broj učionice (kabinet)
VII.3 - 27 (kemija)
VII.1 - 38 (geografija)
VIII.1 - 10 (engleski jezik)
VIII.3 - 12 (hrvatski jezik)
VIII.2 - 35
IX.2 - 36 (povijest)
IX.3 - 25 (biologija)
VII.2 - 9 (njemački jezik)
IX.1 - 33 (matematika)
VI.2 - 6 (glazbena kultura)
VI.1 - 5 (likovna kultura)
VI.3 - 13 (hrvatski jezik)

Razredna nastava
11:00 – prijem prvašića u zgradi razredne nastave ( roditelji s djecom čekaju ispred male zgrade, poštujući fizički razmak od 1,5 m i čekaju prozivanje djece, u zgradu s djetetom može ući samo jedan roditelj – maska obvezna)

12:00 – dolazak učenika od II.do V. razreda
- II. i III. razred - dolaze pred malu zgradu (poštujući fizički razmak od 1,5 m)
- IV. i V. razred - dolaze pred veliku zgradu (poštujući fizički razmak od 1,5 m)

Područna škola na Brnjacima - raspored:
10:00 – prijem prvašića (roditelji s djecom čekaju ispred škole, poštujući fizički razmak od 1,5 m i čekaju prozivanje djece, u zgradu s djetetom može ući samo jedan roditelj – maska obvezna)
11:00 – dolazak učenika od II. do V.razreda ( čekaju ispred škole poštujući fizički razmak od 1,5 m)

Raspored sati - trajanje nastavnih sati:
Matična škola:

I.smjena ( razredna i predmetna nastava)
1.sat 8:00-8:30
2.sat 8:35-9:05
3.sat 9.10-9:40
4.sat 9:45 –10:15
5.sat 10:20-10:50

II.smjena (razredna nastava)
1.sat 12:30 – 13: 00
2.sat 13:05 – 13:35
3.sat 13:40 – 14:10
4.sat 14:15 – 14:45

NAPOMENA: Prijevoz je organiziran od utorka 8.9.2020.godine.

Područna škola na Brnjacima
1. sat 8:00-8:30
2.sat 8:35-9:05
3.sat 9.10-9:40
4.sat 9:45 –10:15

II.smjena (I. razred)
1. sat 12:00 – 12:30
2.sat 12:35 – 13:05
3.sat 13:10 – 13:40

 

Sretan polazak u školu i nova školska godina!

v.d. ravnateljica škole Amarela Marjanović

---------------------------------------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola „KISELJAK“

Kiseljak

Nadnevak: 7.9.2020. godine

                    POPIS RADNIH MATERIJALA ZA ŠKOLSKU 2020./21. GODINU

 

 

Razred

Predmet

Naziv udžbenika/vrsta

Autor/i

Nakladnik

 

 

 

 

II.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 2 -radna bilježnica

                   Grupa autora

ŠKOLSKA NAKLADA

MATEMATIKA

Moj sretni broj  2 - radna bilježnica

Grupa autora

ŠKOLSKA NAKLADA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 1-radna bilježnica

Džeba, Sivrić

ŠN

VJERONAUK

Učimo ljubiti Boga i ljude-radna bilježnica

 

LOGOVITA

 

 

 

 

III.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 3- radna bilježnica

Zokić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretni broj 3- radna bilježnica

Miklec, Prtajin, Rogić, Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Petrović

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Dom i zavičaj – radna bilježnica

Grupa autora

                ALFA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 2 -  radna bilježnica

Džeba, Sivrić

ŠN

VJERONAUK

Rastimo u zahvalnosti-radna bilj.

 

LOGOVITA

 

 

 

 

 

IV.

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 4- radna bilježnica,

Zorić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretni broj 4- radna bilježnica

Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović

ŠN

VJERONAUK

Za stolom ljubavi i pomirenja-  radna bilježnica

 

LOGOVITA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 3- radna bilježnica

Mardešić, Sivrić

ŠN

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

HRVATSKI JEZIK

Tajna slova 5- radna bilježnica

Zorić, Bralić, Musa

ŠN

MATEMATIKA

Moj sretni broj 5- radna bilježnica

Markovac, Zorić

ŠN

PRIRODA I DRUŠTVO

Moja domovina 5-radna bilježnica

Zolar, Dvornik

ALFA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 4- udžbenik i radna bilježnica

Džeba, Mardešić, Ban, Blažić, Sivrić

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen, singen, spielen 1- radna bilježnica

Veselić, Jagatić

ALFA

VJERONAUK

Na putu vjere- radna bilježnica

 

LOGOVITA

   

 

   VI.

HRVATSKI JEZIK

     

 

     

 

 Hrvatski jezik 6. -radna bilježnica

 

ŠKOLSKA NAKLADA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 5-  radna bilježnica

Ban, S., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen,singen,spielen 2- rad.bilj. (za V. r druga godina učenja)

Matolek Veselić, Jagatić, Velički

ALFA

PRIRODA

Priroda 6- radna bilježnica

Bastić, M., Novoselić, D., Pekas,M

ALFA

VJERONAUK

Ja sam put -  radna bilježnica

 

LOGOVITA

 

     

 

VII.

 

     

 

     

HRVATSKI JEZIK

Moj hrvatski 7- radna bilježnica

Lekić, O., Pranjković, M.

ALFA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 6- udžbenik i radna bilježnica

Mardešić, M., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Lernen und spielen 3- radna bilježnica

Velički, D., Filipan-Žignić, B.

ALFA

 

     

 

VJERONAUK

Pozvani na slobodu- radna bilježnica

 

LOGOVITA

VIII.

 

 

 

 

IX.

 

HRVATSKI JEZIK

Hrvatski jezik 8 -

Autori

ŠKOLSKA NAKLADA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 7- radna bilježnica

Anić, V., Pavlinek, B., Sivrić, M.

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

Flink mit Deutsch 4 -  radna bilježnica

Bernardi-Britvec, P., Salopek, J., Pehar, M.

ŠN

KEMIJA

Kemija 8-  radna bilježnica

Mrvoš, Sernek, Kovačević, Čutura

                   ALFA

 

 

 

 

HRVATSKI JEZIK

Moj hrvatski 9- radna bilježnica

Lekić O., Pranjković M.

ALFA

ENGLESKI JEZIK

DIP IN 8-  radna bilježnica

Breka, Sivrić

ŠN

NJEMAČKI JEZIK

FLINK MIT DEUTSCH 5- radna bilj.

Bernardi-Britvec, Salopek, Pehar

ŠN

KEMIJA

Kemija 9-radna bilježnica

Lukic, Vrga i grupa autora

ŠN

                                                                                                v.d. ravnateljica škole

                                                                                                                                                              _________________________

                                                                                                                                                                        Amarela Marjanović

 

 

----------------

--------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I   S   E   L   J   A   K

Nadnevak: 8.4.2020. god.

OBAVIJEST

Na temelju Kalendara rada osnovnih i srednjih škola koje Nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku za školsku 2019./2020. godinu obavještavamo učenike i roditelje da proljetni raspust počinje 9. travnja 2020. godine (četvrtak) a završava 17. travnja 2020. godine (petak).

Nastava počinje 20. travnja 2020. godine (ponedjeljak), bilo kao redovna ili online/na daljinu a sve sukladno odlukama Kriznog stožera civilne zaštite KSB i instrukcijama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB.

U vjeri kako ćemo uskoro izaći iz ove situacije i ponovno sjesti u školske klupe želimo sretan i blagoslovljen Uskrs djelatnicima, učenicima i njihovim roditeljima, provedite ga u svojim domovima u zdravlju sa svojim obiteljima.

                                                                             Ravnateljica škole

                                                                                 Vitka Grgić

ec4dc66f zec jaja uskrs

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Nadnevak: 2.4.2020.god.

OBAVIJEST

o prijavi djece za upis u I. razred za školsku 2020./21. godinu

Mole se roditelji djece koja su školski obveznici za polazak u I. razred osnovne škole u školskoj 2020./2021. godini, da u periodu od 6. do 17. travnja 2020. godine izvrše prijave svojih školskih obveznika sa sljedećim podatcima:
- ime i prezime djeteta
- ime jednog roditelja
- kontakt telefon roditelja
Prijave slati putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

UPISNI LIST MOŽETE PREUZETI OVDJE
Školski obveznici su djeca rođena do 1.6.2014. godine, a po preporuci Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB, u I. razred mogu se upisati i djeca rođena do 1.9.2014. godine.


Zbog trenutne situacije s globalnom pandemijom COVID – 19 i prekida redovnog nastavnog procesa, roditelji djece će biti naknadno informirani u kojem periodu će se vršiti testiranje djece.

Ravnateljica škole
Vitka Grgić

--------------------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I   S   E   L   J   A   K

Ur. broj: 03-317-1/20

Nadnevak: 17.3.2020. god.

O B A V I J E S T

Poštovani roditelji i učenici postupajući po Instrukciji Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj: 03-34-12/20-9 od 16.3.2020. godine Osnovna škola „Kiseljak“ od danas počinje s nastavom na daljinu. Sve upute možete vidjeti na web stranici škole.

Molimo roditelje i učenike da ozbiljno pristupe ovakvom vidu učenja kako se ne bi prekidao nastavni proces.

Još jednom apeliramo učenicima i roditeljima da se strogo pridržavaju uputa Kriznog stožera KSB kako bi smo što prije prevazišli ovu situaciju.

Ravnateljica škole, Vitka Grgić

 

KLIKNI ZA OBJAVE I PRAĆENJE ONLINE NASTAVE

----------

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola«KISELJAK»

Općina Kiseljak

K   I S   E L J   A K

Ur. broj: 03-302-1/20

Nadnevak: 12.3.2020. god.

 

OBAVIJEST

Na temelju Odluke Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB ur.broj: 03-34-12/20-7 od 12.3.2020. godine, Osnovna škola „Kiseljak“ obavještava učenike Osnovne škole „Kiseljak“ i njihove roditelje da se od 13.3.2020. godine (petak) obustavlja nastavni proces.

 Ravnateljica škole Vitka Grgić

FB IMG 1584021722872

----------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Interno
Nadnevak: 5.3.2020. god.

O B A V I J E S T

Osnovna škola „Kiseljak“ obavještava roditelje djece prijavljene za
program predškole da program počinje 9.3.2020. god. (ponedjeljak):
- OŠ „Kiseljak“ s početkom u 15:15 sati
- Područna škola Brnjaci s početkom u 15:00 sati.

Ravnateljica škole
Vitka Grgić

-------

OBAVIJEST

 

Obavještavamo učenike i roditelje kako je 2.3.2020. godine (ponedjeljak) neradni dan.

Nastava se nastavlja u utorak po redovitom rasporedu.

Odluku možete pogledati OVDJE

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola«KISELJAK»
Općina Kiseljak
K I S E L J A K
Interno
Nadnevak: 28.2.2020. god.

OBAVIJEST

Osnovna škola „Kiseljak“ obavještava roditelje djece prijavljene za
program predškole da se početak istog odgađa.
Roditelji će o početku biti na vrijeme obavješteni.

Ravnateljica škole
Vitka Grgić

------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola ''KISELJAK''
Općina Kiseljak
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-243-1/20
Nadnevak: 27 .2.2020. godine
Temeljem članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna
(Službene novine KSB broj: 7/19) i Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-11-7-164/20 od 21.2.2020.
godine, Osnovna škola ''Kiseljak'' raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Učitelj razredne nastave, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, do 30.6.2020. godine............1 izvršitelj
Opis poslova: planiranje gradiva za izvođenje nastave i drugih odgojno-obrazovnih djelatnosti u školi
(godišnje); sastavljanje pismenih priprava; izvođenje nastavu u okviru svoje struke, Nastavnog plana i programa
i obavljanje ostalih stručnih poslova u svezi sa ovim radom; izvođenje dodatne i dopunske nastave; vođenje
sekcije; rad na ostvarivanju cjelokupne odgojno-obrazovne strukture škole; praćenje učenja i vladanja učenika;
pomaganje im u stjecanju dobrih i uklanjanju loših navika; ispitivanje i ocjenjivanje uspjeha učenika u
znanjima, kulturama, navikama i vladanju; suradnja s roditeljima učenika; briga za nastavna sredstva koja su im
povjerena na korištenje i čuvanje; vršenje dežurstva prema utvrđenom rasporedu; rad u stručnim organima škole,
organima upravljanja i drugim organima škole; organizacija i sudjelovanje u izvođenju školskih priredbi; rad na
svom stručnom i pedagoškom usavršavanju; praćenje stručne literature i pedagoške literature; obvezno vođenje
potrebite pedagoške dokumentacije; rad na računaru i u programu EMIS; obavljanje i drugih poslova utvrđenih
Nastavnim planom i programom, Pedagoškim mjerilima, Statutom škole i Godišnjim programom rada škole.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju imati odgovarajuću stručnu spremu.
Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta prema nastavnim planovima i programima
na hrvatskom jeziku smatra se visoka stručna sprema (VSS, VII/1) ili završen II. ciklus visokog obrazovanja
(300 ECTS bodova). Nastavni predmeti i potrebne stručne spreme propisane su Dopunom nastavnih planova i
programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u KSB (Službene novine KSB broj: 17/12).
Mjesto obavljanja rada je Osnovna škola „Kiseljak“ sa sjedištem na adresi: Bana Josipa Jelačića 11, Kiseljak.
Radno vrijeme je 8 (osam) sati dnevno, 5 (pet) dana u tjednu.
Kandidati trebaju dostaviti:
1. Prijavni obrazac (može se preuzeti na web stranici: www.os-kiseljak.ba ) OVDJE 
2. Životopis
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Uvjerenje o državljanstvu
5. Diploma o stečenoj stručnoj spremi (i dodatak diplomi)
6. Potvrda o položenom stručnom ispitu
7. Liječničko uvjerenje (po prijemu)
Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu
prilikom prijave na natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.
Pismeni ispit i intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete izvršit će se sukladno Uredbi o postupku prijema u
radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna (Sl.novine KSB,broj:7/19) i Pravilnika o postupku
prijema u radni odnos u Osnovnoj školi „Kiseljak“.
Dokumentacija koja se predaje mora biti original ili ovjerena fotokopija.
Za davanje dodatnih obavještenja kandidati se mogu javiti u tajništvo škole na broj tel.: 030/877-358.
Za kandidate koji budu ispunjavali uvjete natječaja objavit će se vrijeme i mjesto održavanja pismenog ispita i
intervjua na web-stranici škole: www.os-kiseljak.ba .
Literaturu za pripremanje pismenog ispita kandidati mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrazovanja,
znanosti, mladih, kulture i športa KSB, https://www.mozks-ksb.ba/Dokumenti/Index/112 .

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Prijave slati isključivo poštom na adresu s
naznakom:
'Prijava na natječaj NE OTVARATI'
Osnovna škola 'Kiseljak''
Bana Josipa Jelačića 11
71250 Kiseljak.
Nepotpune i nepravodobne prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se uzeti u
razmatranje.
Osnovna škola ''Kiseljak''

---------

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-207-1/20

Nadnevak: 14.2.2020. godine

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije

 

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (deveteog) razreda Osnovne škole „Kiseljak“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2020. godine.

 

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osobe koja za takve usluge zadovoljava uvjete određenim propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavanju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda je 24.2.2020. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Kiseljak“

Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ .

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti ovdje.

                                                                         Povjerenstvo  za  organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije

 

 

-----------

OBAVIJEST

Učenici koji koriste prijevoz na relaciji Han Ploča – OŠ „Kiseljak“ će od 10.12.2019. godini putovati s prijevoznikom Globtour d.o.o. Međugorje, a koji će svakim radnim danom polaziti s Han Ploče u 7,35 sati a povratak je svakim radnim danom u 13,10 sati ispred škole. 

Učenici još mogu koristiti prijevoz kod navedenog prijevoznika i u danima (povratak):
Ponedjeljak: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,55 sati
Utorak: 10,35 sati; 11,25 sati i 15,5 sati
Srijeda: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,5 sati
Četvrtak: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,5 sati
Petak: 10,35 sati; 11,25 sati i 15,5 sati.


Dolazak: 11,50 sati.

-----

Na temelju Poziva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB upućenog roditeljima/skrbnicima djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Središnja Bosna za prijavu i upis djece u Program predškolske broj: 03-38-814/19 od 18.9.2019. godine, Osnovna škola „Kiseljak“

OBAVJEŠTAVA

Roditelje/skrbnike djece koja će do 1. lipnja 2020. godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu, da su dužni prijaviti dijete u pedagošku službu škole u razdoblju od 30. rujna. do 5. listopada 2019. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Za prijavu djeteta nije potrebna nazočnost djeteta niti predočenje bilo kakve dokumentacije.