• 1

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Središnja Bosna

Općina Kiseljak

Osnovna škola „KISELJAK“

K I S E LJ A K

Ur. broj: 03-207-1/20

Nadnevak: 14.2.2020. godine

Na temelju Pravilnika o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14), Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije objavljuje

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave-školske ekskurzije

 

Povjerenstvo za organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije za učenike IX. (deveteog) razreda Osnovne škole „Kiseljak“ donijelo je Odluku o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave- školske ekskurzije u Republiku Hrvatsku čije realizacija je planirana za mjesec svibanj 2020. godine.

 

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija, odnosno druga fizička ili pravna osobe koja za takve usluge zadovoljava uvjete određenim propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima te koji zadovoljavanju ostale uvjete propisane Pravilnikom o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Ponude se dostavljaju temeljem Obrasca poziva za organiziranje izvanučioničke nastave sukladno Pravilniku o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine KSB, broj: 13/14).

Rok za dostavljanje ponuda je 24.2.2020. godine do 10,00 sati a otvaranje ponuda je istog dana u 12,00 sati.

Ponude slati preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola „Kiseljak“

Bana Josipa Jelačića 11, 71250 Kiseljak s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ .

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Obrazac poziva za organiziranje izvanučioničke nastave možete preuzeti ovdje.

                                                                         Povjerenstvo  za  organiziranje višednevne izvanučioničke nastave – školske ekskurzije

 

 

-----------

OBAVIJEST

Učenici koji koriste prijevoz na relaciji Han Ploča – OŠ „Kiseljak“ će od 10.12.2019. godini putovati s prijevoznikom Globtour d.o.o. Međugorje, a koji će svakim radnim danom polaziti s Han Ploče u 7,35 sati a povratak je svakim radnim danom u 13,10 sati ispred škole. 

Učenici još mogu koristiti prijevoz kod navedenog prijevoznika i u danima (povratak):
Ponedjeljak: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,55 sati
Utorak: 10,35 sati; 11,25 sati i 15,5 sati
Srijeda: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,5 sati
Četvrtak: 11,25 sati; 12,15 sati i 15,5 sati
Petak: 10,35 sati; 11,25 sati i 15,5 sati.


Dolazak: 11,50 sati.

-----

Na temelju Poziva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB upućenog roditeljima/skrbnicima djece obveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Središnja Bosna za prijavu i upis djece u Program predškolske broj: 03-38-814/19 od 18.9.2019. godine, Osnovna škola „Kiseljak“

OBAVJEŠTAVA

Roditelje/skrbnike djece koja će do 1. lipnja 2020. godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu, da su dužni prijaviti dijete u pedagošku službu škole u razdoblju od 30. rujna. do 5. listopada 2019. godine od 9,00 do 12,00 sati.

Za prijavu djeteta nije potrebna nazočnost djeteta niti predočenje bilo kakve dokumentacije.