• 1

DJELATNICI  OŠ "KISELJAK"

ŠKOLSKA 2019./2020. GODINA 

 

   IMG 0288
 

Ime i prezime

Predmet

Branka Knežević

razredna nastava

Katica Perić Komšić

razredna nastava

Anita Avram

razredna nastava

Silvana Bašić

razredna nastava

Nevena Lubura

razredna nastava

Antonela Grubešić

razredna nastava

Marijana Budimir

razredna nastava

Martina Andrijević

razredna nastava

Matea Kapetanović

razredna nastava

Sanja Novak

razredna nastava

Amarela Marjanović

razredna nastava

Nina Zujić

razredna nastava

Ana Nikačević

razredna nastava

Andrea  Klarić

razredna nastava

Lidija Križanac

razredna nastava

Andrijana Kalinić

razredna nastava

Vikica Garić

razredna nastava

Marina Bošnjak

razredna nastava

Anita Antić

razredna nastava

Sandra Franković

hrvatski jezik

Ivan Mravak

hrvatski jezik

Marijana Kobačić

hrvatski jezik

Ana Uskoković

engleski jezik

Ivana Franković Koštroman

engleski i njemački jezik

Marija Stjepanović

engleski jezik

Biljana Lukić

njemački jezik

Žaklina Kapetanović

tehnička kultura i matematika 

Valentina Dragojević

matematika

Amra Babaluk

matematika

Božo Vlahušić

fizika

Kornelija Okić

priroda i biologija

Rinka Andrijević

biologija

Tanja Čiča

kemija

Ljiljana Vrdoljak

povijest

Marina Katava

geografija

Marija Tomičić

geografija

Nikolina Pavlović

glazbena kultura

Ana Brajković

likovna kultura

Marijana Lalić

vjeronauk

Mila Mikulić

vjeronauk

Marina Bandur

vjeronauk

Mija Puljić

vjeronauk

Valentina Vidović

informatika

Josip Bošnjak

tjelesna i zdravstvena kultura

Nikolina Komšić

tjelesna i zdravstvena kultura

Anton Terzić

engleski jezik

rojIme i prezimePredmet

 1. 1.

Branka Kneževićrazredna nastava

 1. 2.

Katica Perić Komšićrazredna nastava

 1. 3.

Anita Avramrazredna nastava

 1. 4.

Silvana Bašićrazredna nastava

 1. 5.

Nevena Luburarazredna nastava

 1. 6.

Antonela Grubešićrazredna nastava

 1. 7.

Marijana Budimirrazredna nastava

 1. 8.

Martina Andrijevićrazredna nastava

 1. 9.

Matea Kapetanovićrazredna nastava

 1. 10.

Sanja Novakrazredna nastava

 1. 11.

Amarela Marjanovićrazredna nastava

 1. 12.

Nina Zujićrazredna nastava

 1. 13.

Ana Nikačevićrazredna nastava

 1. 14.

Andrea Klarićrazredna nastava

 1. 15.

Lidija Križanacrazredna nastava

 1. 16.

Andrijana Kalinićrazredna nastava

 1. 17.

Vikica Garićrazredna nastava

 1. 18.

Marina Bošnjakrazredna nastava

 1. 19.

Anita Antićrazredna nastava

 1. 20.

Sandra Frankovićhrvatski jezik

 1. 21.

Ivan Mravakhrvatski jezik

 1. 22.

Marijana Kobačićhrvatski jezik

 1. 23.

Ana Uskokovićengleski jezik

 1. 24.

Ivana Franković Koštromanengleski i njemački jezik

 1. 25.

Marija Stjepanovićengleski jezik

 1. 26.

Biljana Lukićnjemački jezik

 1. 27.

Žaklina Kapetanovićtehnička kultura i matematika 

 1. 28.

Valentina Dragojevićmatematika

 1. 29.

Amra Babalukmatematika

 1. 30.

Božo Vlahušićfizika

 1. 31.

Kornelija Okićpriroda i biologija

 1. 32.

Rinka Andrijevićbiologija

 1. 33.

Tanja Čičakemija

 1. 34.

Ljiljana Vrdoljakpovijest

 1. 35.

Marina Katavageografija

 1. 36.

Marija Tomičićgeografija

 1. 37.

Nikolina Pavlovićglazbena kultura

 1. 38.

Ana Brajkovićlikovna kultura

 1. 39.

Marijana Lalićvjeronauk

 1. 40.

Mila Mikulićvjeronauk

 1. 41.

Marina Bandurvjeronauk

 1. 42.

Mija Puljićvjeronauk

 1. 43.

Valentina Vidovićinformatika

 1. 44.

Josip Bošnjaktjelesna i zdravstvena kultura

 1. 45.

Nikolina Komšićtjelesna i zdravstvena kultura

 1. 46.

Anton Terzićengleski jezik