• 1

Što je pedagog?

 

Opis posla pedagoga po standardima:

1)      RAD S UČENICIMA (savjetodavni, upis u I. razred, vijeće učenika, radionice)

2)      SURADNJA S NASTAVNICIMA (pračenje oglednih sati, pomoć u suradnji s roditeljima, pomoć u planiranju i izvođenju nastave)

3)      SURADNJA S RODITELJIMA (savjetodavni rad, suradnja sa vijećem roditelja, edukacija roditelja)

4)      PROFESIONALNA ORIJENTACIJA (rad s učenicima, roditeljima, razrednicima)

5)      PRAĆENJE, ANALIZIRANJE I UNAPREĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA (analiza uspjeha u učenju i vladanju te predlaganje mjera, analiza nastave, pračenje rada odjeljenske zajednice)

6)      ISTRAŽIVANJE U PRAKSI PEDAGOGA

7)      POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA (izrada GPR-a, suradnja s ravnateljem, tajništvom, knjižničarom, izvannastavne aktivnosti, planiranje)

8)      VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE (zabilješke o savjetodavnom radu, odjeljenske knjige i sl.)

9)      OSTALI POSLOVI (rad sa stručnim organima, suradnja s lokalnom zajednicom, projekti, rad s pripravnicima i studentima, stručno usavršavanje)

Izdvajamo posebno dio posla pedagoga koji se odnosi na rad pedagoga s roditeljima i učenicima kroz predavanja i radionice.

 

 

Program rada radionice i predavanja za učenike i roditelje u školskoj 2015/2016 godini:

 

-          KAKO PREŽIVJETI U ŠKOLI? - „Mapa uma“ – predavanje i radionice za učenike VI.razreda devetogodišnjeg školovanja

 

- Cilj radionice je svladati prepreke i naučiti kako učiti lakše. Uz pomoć metode "jednostavnije učenje" određenim pravilima, koracima i postupcima objasniti učenicima kao da lakše i jednostavnije uče i to prepoznajući vlastiti stil učenja. Veoma je važno da učenici znaju prepoznati kojem stilu učenja pripadaju. Mape uma su metoda koja im može pomoći da usvoje više pojmova i znaju kronološki posložiti gradivo koje uče. Ova radionica za šestaše je veoma korisna jer veoma često dođemo do zaključka da ne znaju kako da uče te iz tog razloga imaju slabije ocjene.

VEDR1

VEDR2

 

-          PROFESIONALNA ORIJENTACIJA – predavanja za roditelje i radionice za učenike:

§  Izrada panoa „Profesionalna orijentacija“ (informacije o srednjim školama koje učenici biraju)

§  Posjete srednjim školama

Oglas za vjenčanje - učenike pedagogica podijeli u parove te je zadatak da jedni za druge osmisle oglas za vjenčanje. Cilj je da kroz ključne riječi prikažu osobine partnera/ice, naravno pozitivne. Negativne komentare, ukoliko ih imaju, trebaju "zamaskirati" i pretvoriti u pozitivne.

Oglasi su anonimni a svaki par komentira međusobno napisani oglas te nakon toga zalijepi na ploču. Kada su svi oglasi zaljepljeni na ploči uzme se jedan od oglasa koji se pročita a odjel pokuša pogoditi o kojem se učeniku radi.

Upoređujući vlastitu predstavu o sebi sa predstavom drugih, pojedinac izoštrava sliku o sebi. Također, postaje svjestan da svatko od nas pored dobrih osobina ima i one manje dobre koje su sastavni dio ličnosti i ne moraju nužno biti negativne. 

vedr1

vedr2

- druga radionica za osmaše 

JA U BUDUĆNOSTI

Ciljevi:

Učenici prepoznaju značaj planiranja budućnosti. Sposobni su sagledati posljedice vlastitih očekivanja. Razumiju važnost potrebe za planiranjem i postupnom realizacijom planova vezanih za buduće zanimanje.

 

Tijek radionice:

• Nastavnik/pedagog  učenicima daje upitnik „Moj život za 15 godina“

• Učenici odgovaraju na pitanja, a nakon toga svatko predstavlja svoj život onako kako ga zamišlja i čemu teži.

Pitanja za diskusiju:

- Da li često razmišljate o svojoj budućnosti?

- Da li na svoju budućnost gledate optimistično ili sa strahom?

- Da li je moguće da ova slika za 15 godina postane stvarnost?

- Da li vidite neke prepreke na tom putu?

12814334 428510867272891 3853412419171922351 n

12799215 428510907272887 4076459164977995450 n

 

Nakon toga slijedi drugi dio radionice koji se odvija na sljedeći način:

• pedagogica zamoli učenike da formiraju veći krug. sredinu kruga može označiti nekim znakom(izlazi se u školsko dvorište ili hol škole)

• nastavnik - pedagog zadaje rečenicu kao impuls, koja se poziva na kriterije bitne kod donošenje odluke o zanimanju.

• zadatak učenika je da razmisle u kojoj se mjeri slažu sa zadatim impulsom i da se u skladu sa tim pozicioniraju ka sredini kruga.

• što se učenik više slaže sa impulsom (rečenicom), to će se više približiti sredini kruga.

• nakon što su se učenici pozicionirali nakon svakog impulsa, nastavnik postavlja pitanje vezano za impuls i razlog zašto su neki učenici bliže centralnoj točki kruga, a neki dalje. O izjavama se odmah diskutira. Nakon toga se nastavlja sa sljedećom rečenicom-impulsom. diskusija:

- čega sam postao svjestan kroz ovu vježbu ?

pedag222

 

Osvrt na radionicu: učenici koji još uvijek imaju dileme oko svoje krajnje odluke, trebaju dodatno razriješiti svoje nedoumice.

12801651 428510807272897 6739035334310336946 n

12803036 428511007272877 2087710640548423600 n

 

BUDUĆE ZANIMANJE 

 13076929 449952005128777 1610261931814462014 n

Panoi profesionalne orijentacije učenika VIII razreda i prezentacija istih.
Zadnji korak u projektu profesionalne orijentacije koji su učenici radili u suradnji s pedagoškom službom i svojim razrednicima.
13094402 449951961795448 527485511513332400 n
Cilj izrade panoa PO je traganje za informacijama budućeg zanimanja kako bi se bolje upoznali o istom, lakše odabrali buduće zanimanje ili o istom dodatno promislili.

 

 13062056 449951821795462 7062486417926027349 n

 13102742 449951978462113 1921265539786169542 n

 --------------------------------

 

-          „STILOVI ODGOJA I DOSLJEDNOSTI U ODGOJU“-  radionice za roditelje VII. razreda  

---------------------------------

Radionica za VII. razred – Prevencija nasilja- Aktivizam

Cilj: Upoznati učenike/ce s osnovnim pojmovima vezanih za moć, aktivizam, pasivizam,(volonterizam), nenasilje, promatrači…

Kroz rad u grupama pokrenuti inicijativu kod učenika/ca na aktivizam i razumijevanje da pasivnost znači podršku nasilju. Najgori oblici nasilja događaju se jer pojedinci ne poduzimaju ništa, točnije ostaju samo „promatrači“.

 

Uvodni dio: Uvodna igra „Ja imam moć“

Ja imam moć….(navesti učenike da navedu što dobro rade ,po čemu su posebni) Stolica u krugu gdje svako govori o svojoj moći a zatim rasprava u grupi.

- Kako ste se osjećali dok ste govorili o moći?

-  Jeste li uočili sličnosti i razlike?

- Koristi li netko od vas svoje moći na nepoželjan način u odnosu prema drugima npr. zato što je tjelesno jači ili zato što ima predrasude?

- Možete li svoje moći primijeniti kroz aktivno djelovanje u prevenciji nasilja?    Kako?

- Kakav možemo izvući zaključak iz svega navedenog?

12705649 425600144230630 8332011915389017033 n

12803057 425600470897264 1737315056923904163 n

 

Glavni dio: Rad u grupama

Aktivnosti za grupe

1. Izradite plakat/pozivnicu svim učenicima s porukom za smanjenje nasilja.

2. Napisati poželjna i nepoželjna ponašanja

3. Predložiti mjere za nepoželjna ponašanja/ kad i tko ih realizira.

4. Igrom uloga predstavite način reagiranja sudionika u priči posebno promatrača (pasivnost)

5. Predložite mjere/djelovanje koje će spriječiti nasilje? Ili kako se oduprijeti nasilju? Kome se sve može obratiti za pomoć? Kome prijaviti nasilje?

1936191 425600410897270 8590751869740397132 n

12795277 425600560897255 146081257123501642 n

12795443 425600184230626 1531465741092913963 n

12802809 425600964230548 7449349796735152853 n

Završni dio sata: Zaključci i evaluacija

Rasprava o grupnom radu i izrada panoa aktivizma.

Pitanja za raspravu:

- Kako ste se osjećali?

- Jeste li prepoznali sebe kao aktivistu?

- Kako još možemo djelovati?

- Koga još možete uključiti da vam pomogne da posreduje?

- Možete li odabrati prihvatljivo ponašanje koje smo danas postavili?

12799059 425600930897218 1014191947760816286 n

12803259 425600287563949 5849823172080533700 n

12805689 425600230897288 5144368365990806671 n

 

Zaključili smo da se mjere trebaju provoditi dosljednije i u skladu s prijestupom koji se čini. Nastavnicima ,razredniku, pedagogu i ravnatelju trebaju pomoći učenici te jače preuzeti odgovornost dežurnog učenika u učionici ili hodniku škole, kao i češće prijaviti nasilje kada se ono događa daleko od očiju odraslih osoba(toaleti,“dogovorena skrivena mjesta i slično).

                                     

                                                                         Pedagoginja škole Vedrana Vukoja

 

 

------------------------------------------------

 Školska 2014./2015. godina

KAMO POSLIJE OSNOVNE ?

Projekt „Profesionalna orijentacija“ polako se privodi kraju, jer je osmašima ostalo svega još nekoliko dana do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. Učenici su i ove godine, kao i prethodnih, izradili plakate pod nazivom „Kamo poslije osnovne ?“, na kojima su napisali podatke o mogućim srednjim školama koje se nalaze u blizini našega grada. Moramo pohvaliti sve odjele za uloženi trud pri prikupljanju informacija, kao i kreativnost u izradi plakata. 

 18814 325500397573939 8290676703199140607 n

1510605 325500474240598 585696715768326485 n

10957469 325500460907266 2398867430235665474 n

10995584 325500360907276 7283063968889599857 n

11230599 325500434240602 3768359601466082934 n

-----------------------

RADIONICE PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI

Nastavljamo s predstavljanjem radionica. Razrednica Marijana Lalić je na razrednim satima sa svojim odjelom VIII.4 razgovarala o profesionalnoj orijentaciji.

U prvoj radionici su učenici imali zadatak u cvjetove  upisati  svoje podatke: datum i godinu rođenja, hobi, predmete koje vole, neke svoje osobine te na kraju i školu koju žele upisati.

Druga radionica podrazumijevala je sudjelovanje roditelja na roditeljskom sastanku: na papire su trebali  napisati ime i prezime svojega djeteta i za što misle da je njihovo dijete osobito nadareno. 

10155450 305527949571184 5310344765999163360 n

U trećoj radionici učenici su sami istraživali o školama koje žele upisati i na razrednom satu prezentirali pronađene informacije svojemu odjelu. Na kraju su prikupljeno zalijepili na dva hamer papira i pripremili svoj pano ''profesionalne orijentacije''. 

----------------

RADIONICA ZA UČENIKE VIII. RAZREDA

Učenici osmog razreda, zajedno sa školskom pedagoginjom, sudjelovali su tijekom II. obrazovnog razdoblja u radionicama kojima je cilj olakšati im izbor odgovarajuće srednje škole. Profesionalna orijentacija svojim stručnim postupcima ukazuje pojedincu na njegove mogućnosti, upoznaje ga s psihofizičkim zahtjevima odgojno-obrazovnih programa određenih škola, a  u cilju što realnijeg izbora nastavka školovanja .

IMG 2289

IMG 2300

Pri  donošenju odluke bitno je poznavati zahtjeve određenoga zanimanja, opis poslova, uvjete rada, kao i uvjete mogućnosti zaposlenja po završetku školovanja. Izbor budućega zanimanja bitan je u daljnjem nastavku života, osobito u razvoju karijere.

Pri tome je bitno i upoznati se s uvjetima upisa i kokuriranja u željenu školu.

Program rada profesionalne orijentacije u našoj školi predvidio je sljedeće :

-Predavanja za roditelje i učenike : „Kuda poslije osnovne škole?“  (razrednici s roditeljima i učenicima)

-Radionice za učenike : „Oglas za vjenčanje“ i  „Linija Života...“ (pedagoginja s učenicima)

-Preiprema učenika za dolazak predstavnika srednjih škola – pitanja koja su zanimljiva i od koristi učenicima (razrednici i pedagoginja s učenicima)

- Posjeta predstavnika srednjih škola našoj školi

- Izrada panoa profesionalne orijentacije (razrednici, učenici VIII. razreda i školska pedagoginja) , izbor najboljega panoa i simbolična nagrada za pobjednika )

-Prva u nizu bila je radionica  „Oglas za vjenčanje“, u kojoj su učenici trebali usporediti svoje viđenje sebe s viđenjem drugih.  Učenici su se podijelili u parove te su morali za svoga partnera napisati oglas za vjenčanje.  Pri tome je bilo bitno istaknuti pozitivne osobine partnera, a ukoliko netko ima i negativnih, iste je trebalo  „zamaskirati“ i pretvoriti u pozitivne.

 Po završetku je trebalo anonimne oglase okačiti na zid i učenici su samostalno  pokušali odgonetnuti kome pripada  pojedini oglas. Cilj ove radionice  bio je  izoštriti sliku i opažanje o  sebi,  kao i naučiti samouvjereno nastupati pred drugima.

-Pedagoginja je prisustvovala satima razrednog odjela gdje je dala uputu kako realizirati temu radionice „ Linija života“ . Svaka osoba ima svoju liniju života i profesionalnoga  razvoja. Svaki  učenik je trebao napraviti korake stopa  izrezanih  od papira. Svaki korak (stopa izrezana od papira) predstavlja jedan period u životu, s osobitim naglaskom na buduću karijeru.  Npr:

I.korak : Moje ime je....Imam......godina....Dolazim iz....Moji roditelji/braća/sestre....Moja zanimanja....Moji hobiji su...Moje slobodno vrijeme...

II. korak : Moj najdraži predmet...Predmet koji mi je najmanje drag...

III. korakSrednja škola koju želim upisati...Odluku o izboru srednje škole donijet ću...O željenoj školi znam da je...

IV. korakPoslije srednje škole želim...Moje zanimanje iz snova je... U budućnosti se vidim kao...

Cilj ove radionice bio je da učenici saznaju što više jedni o drugima, obitelji, školovanju, planovima za budućnost.  Osobit naglasak stavljen je na pitanje izbora srednje škole, čimbenike ili osobe koje mogu utjecati na taj izbor, kao i na načine prikupljanja informacija o određenoj školi ili zanimanju.

Naravno, nije nedostajalo ni zabave, što se vidi iz priloženih fotografija!

IMG 2200
IMG 2205
IMG 2247
IMG 2283 
 IMG 2385
IMG 2394
P R O F E S I O N A L N A    O R I J E N T A C I J A
 
Projekt profesionalne orijentacije u našoj školi vodi pedagogica, Vedrana Vukoja. Radeći sa osmašima pokušava pomoći im kroz radionice da shvate koliko poznaju sami sebe, svoje mogućnosti i sposobnosti te koji bi trebao biti njihov izbor srednje škole.
2
Ovaj projekt se odvija u nekoliko koraka, a prvi korak pedagogica je započela u listopadu radionicom "Oglas za vjenčanje". Učenici u grupama uspoređuju svoju predstavu o sebi sa tuđom predstavom te na taj način uče opažati sami sebe. Također ova radionica trebala bi pomoći učenicima kako samouvjereno nastupati pred drugima.
3
Ideja je učenike podijeliti u parove, prema tome koliko se dobro poznaju, a potom da jedni za druge napišu  oglas za vjenčanje gdje će koristiti ključne riječi koje opisuju njihovog prijatelja/icu. Potom učenici oglas prvo pokažu svom partneru a onda isti zalijepe na anonimnu ploču.
4
Drugi učenici će pokušati odgonetnuti kojem učeniku pripada koji oglas.
1
5
-----------------------------
"Kako preživjeti u školi ?"
projekt pedagoške službe naše škole
 
 
Pedagogica, u našoj školi, Vedrana Vukoja održala je poučno predavanje za učenike V. razreda: "Kako preživjeti u školi?" . Predavanje je imalo za cilj upoznati učenike o tome kako mogu organizirati svoje učenje, te su dobili savjete za uspješno, efikasno i kvalitetno učenje.
 
Osim predavanja, učenici su popunili i upitnik pod nazivom "Koji je tvoj stil učenja" na osnovu kojeg je izvršena procjena stila učenja za svakog učenika te su dati savjeti kako učiti u odnosu na stil učenja pojedinog učenika.
 
Samim upitnikom učenici su mogli više upoznati sebe i svoj stil učenja, prepoznati se i shvatiti kako mogu bolje i uspješnije obavljati radne zadatke.
 
U projektu su sudjelovali svi odjeli V. razreda te njihovi razrednici.
 
"NAUČITI KAKO UČITI NAJVAŽNIJA JE ŽIVOTNA VJEŠTINA" (Tony Buzan)
 
IMG_0776
 
IMG_0778
 
IMG_0782
 
IMG_0804
 
IMG_0806
----------------------------
PROFESIONALNA ORJENTACIJA
projekt pedagoške službe naše škole
 
 

Pedagoška služba naše škole, pod vodstvom pedagogice Vedrane Vukoje, i ove godine je realizirala uspješno radionicu „Profesionalna orjentacija“  zajedno sa učenicima osmog razreda.

U četiri odjela osmog razreda radionica je provedena u periodu od 15 dana.

Učenici su za vrijeme radionice mogli saznati nešto više vezano za njihovo buduće školovanje, izbor zanimanja kojima bi se voljeli baviti te važnosti istog izbora.

IMG_0604
 
IMG_0606
 
IMG_0608
 
IMG_0615
 
IMG_0619
 
IMG_0624
 
IMG_0631
 
IMG_0633
---------------------------
CVIJETAK OSOBENJAK
Radionica učenika VII. razreda i pedagoške službe
 
 
          Učenici naše škole vrlo rado surađuju sa pedagoškom službom, pedagogicom Vedranom Vukojom i volonterkom Lucijom Vrljičak. Već na početku školske godine započele su pripreme vezane za projekte Pedagoške službe.
            
                Listopad i studeni su bili mjeseci kada su učenici VII. razreda uz pomoć pedagoške službe sudjelovali u radionici nazvanoj "Cvijetak osobenjak". Cilj radionice je da se učenici upoznaju bolje između sebe, prepoznaju pozitivne osobine svojih školskih prijatelja i njihove kvalitete.
SSA55685
 
SSA55687
 
SSA55690
 
SSA55692
 
SSA55697
 
SSA55704
 
SSA55706
 
SSA55711
 
SSA55717
 
SSA55723
 
SSA55725
 
SSA55696
-----------------------------
"PROFESIONALNA ORIJENTACIJA"
VIII. razred

Pedagoška služba naše škole, početkom drugog polugodišta, organizirala je našim osmašima niz aktivnosti u vezi s njihovom profesionalnom orijentacijom. Pedagogice Vedrana Vukoja i volonterka Lucija Vrljičak voditeljice su ovog projekta.

Program rada ovog projekta obuhvatio je predavanje za roditelje „Kuda poslije osnovne škole“ koje su realizirali razrednici naših osmaša s  njihovim roditeljima.

Sljedeći korak podrazumijevao je radionicu za učenike „Oglas za vjenčanje“ i „Sada kada sam odlučio…“ .

Zatim su učenici popunjavali Upitnik, a onda je uslijedila priprema učenika za dolazak predstavnika srednjih škola. 

Gosti iz srednjih škola predstavili su profil svoje škole, a potom su učenici krenuli u  izradu panoa „Profesionalna orijentacija“ , uz pomoć svojih razrednika i pedagoške službe.

Pred našim malim maturantima je važna životna odluka: upis u srednju školu. Neki učenici su već odlučili u kojem će smjeru ići, međutim, pred većinom stoji teška odluka, nesigurnost i bezbroj pitanja.

Pokušali smo nizom aktivnosti pomoći im pronaći odgovore i poučiti ih kako da prepoznaju vlastite sklonosti. 

Ovdje možete pogledati video priču o ovom projektu !!!