• 1

Cilj Roditeljskog vijeća je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika.

Zadaci i aktivnosti članova Roditeljskog vijeća :

 • podizanje kvalitete rada škole
 • unaprjeđenje suradnje sa širom društvenom zajednicom
 • suradnja s tijelima škole po svim pitanjima rada i rukovođenja
 • zaštita prava i interesa učenika, roditelja i učitelja
 • unapređenje komunikacije roditelj-učenik-učitelj
 • poticanje volonterskog rada roditelja u školi
 • poboljšanje učeničkog vladanja
 • educiranje roditelja i učenika
 • promoviranje škole
 • sudjelovanje u školskim projektima
 • drugi poslovi od interesa za učenike, roditelje i školu.

 

 

Članovi Roditeljskog vijeća

Brano Josipović I.1

Karnela Franković I.2

Ilijana Perica I.3

Dajana Stanić I.4

Davor Cilenšek II.3

Darko Josipović II.1 

Marija Knežević II.2

Nikola Musa II.4

Dijana Drmać VII.1

Kristina Laštro IV.3

Ana Jaković III.3

Ivica Tuka III.4

Gordana Grgić IV.1

Natalia Perković IV.2

Renata Lučić III.2

Nada Buzuk IV.4

Aleksandra Dujić V.1

Slavenko Ivičević V.2

Gordana Vujović VI.2

Irena Komšić VI.3

Marijo Šimić  V. 3

Lidija Glibić VII.2

Darija Drmać

Danka Vrcić VI.1

Snježana Dadić VII.3

Sandra Protuđer VIII.1

Anto Vučić VIII.2

Suzana Lukenda VIII.2

Marina Franković IX.2

Arijana Marjanović IX.1

Ivica Nuić IX.3

Predsjednik Lidija Glibić

Koordinator: Vedrana Vukoja, pedagoginja škole