• 1

Cilj Roditeljskog vijeća je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika.

Zadaci i aktivnosti članova Roditeljskog vijeća :

 • podizanje kvalitete rada škole
 • unaprjeđenje suradnje sa širom društvenom zajednicom
 • suradnja s tijelima škole po svim pitanjima rada i rukovođenja
 • zaštita prava i interesa učenika, roditelja i učitelja
 • unapređenje komunikacije roditelj-učenik-učitelj
 • poticanje volonterskog rada roditelja u školi
 • poboljšanje učeničkog vladanja
 • educiranje roditelja i učenika
 • promoviranje škole
 • sudjelovanje u školskim projektima
 • drugi poslovi od interesa za učenike, roditelje i školu.

Članovi Roditeljskog vijeća

Davor Cilenšek
Darko Josipović
Marija Knežević
Davor Musa
Darija Vrebac
Kristina Laštro
Ana Jaković
Ivica Tuka
Gordana Grgić
Natalia Perković
Renata Lučić
Nada Buzuk
Aleksandra Dujić
Slavenko Ivičević
Marijana Galić
Marijo Šimić
Lidija Glibić
Dijana Drmać
Marica Lučić
Snježana Dadić
Sandra Protuđer
Anto Vučić
Maja Glavočević
Marina Petrović
Arijana Marjanović
Ivica Nuić
Jelena Tuka
Biljana Puljić
Anela Nikačević

Darija Lončar Gardavski

Predsjednik: Miroslav Kapetanović

Koordinator: Vedrana Vukoja, pedagogonja škole