• 1
 
O PROJEKTU
 
 
Učeničko vijeće naše škole, zajedno s pedagoškom službom, organziralo je projekt o nenasilju. Obzirom da se kroz školu često susrećemo s različitim oblicima nasilja,  učenici su kroz ovaj projekt odlučili ukazati na ovaj rastući problem i na svoj način pokušati ga riješiti. 
 
Za početak, na satima razrednog odjela se upoznaju s pomenutim problemom, a tijekom školske godine, kroz radionice, pokušat će preventivno raditi na ovom problemu. 
 
U narednim danima ćemo vas detaljnjije informirati o ovom projektu.
 
 
.......
 
 
PLAN IZVEDBE PROJEKTA
 
NAZIV RECI DA NE NASILJU !
AKTIVNOST PREVENCIJA I SUZBIJANJE NASILJA
TKO JE ZADUŽEN (TKO MOŽE POMOĆI, TKO MOŽE BITI UKLJUČEN)

ü  Vijeće učenika

ü  Vijeće roditelja

ü  Novinarska sekcija

ü  Pedagoginja

ü  Druge škole s naše općine

ü  mediji

KADA (VEMENSKI OKVIR) Školska 2014./15. godina
KAKO

-           Izrada panoa (vrste nasilja)

-           Izrada panoa o prevenciji nasilja

-           Radionice

-           Izrada pravila svakog odjela

-           Školske SOS kutije

Okrugli stol na temu „Prevencija nasilja“

GDJE Osnovna škola „Kiseljak“
RESURSI (POSTOJEĆI ILI KOJI SU NAM POTREBNI)

-           Oglasne ploče

-           Kutije na katovima škole i u područnoj školi

-           Edukacijski materijal (Prevencija nasilja kroz obrazovni sustav u BiH)

-           Internet

-           Stručni časopisi

-           Grafikoni

-           Statitstika

-           Anketa

  • Radijska emisija
INDIKATOR

-           Broj učenika koji učestvuje

-           Raširenost prevencije (upoznavanje)

-           Mogućnosti anonimne prijave u SOS kutije

NAPOMENA

-           Dio urađenog će biti oglašen na web stranici škole

-           Moguća razmjena podataka sa drugi školama

 
------------------------
 
OKRUGLI STOL
 
DSC02889
 

U organizaciji Učeničkog vijeća OŠ „Kiseljak“ 5.travnja je u našoj školi održan Okrugli stol na temu „Nasilje nije školski predmet “. U njemu su sudjelovale nama susjedne škole : OŠ „Gromiljak“, OŠ „Brestovsko“ , OŠ “Lepenica“ ,kao i SSŠ „Fojnica“ i SŠ „ Ivan Goran Kovačić“. No, pored njih, prisutni su bili i predstavnici PU Kiseljak, Centra za socijalnu skrb, kao i novoosnovanog Centra za mentalno zdravlje. Svaku školu predstavljali su po jedan ili dva učenika, ravnatelj i pedagog škole te su i ostale imenovane ustanove imale također svoga predstavnika.

Najprije su učenici naše škole izložili svoju prezentaciju koja je govorila o problemu nasilja, vrstama nasilja, kao i o anketi koja je anonimno provedena među učenicima tijekom nastave informatike (anketa). Naime, učenici su na satu informatike pogledali film o nasilju, a potom su anonimno odgovarali na dva postavljena pitanja (koja je po njima bila pouka filma te koju su vrstu nasilja prepoznali kao postojeću u svojemu razredu). Odgovori su upućivali da kao najčešću vrstu nasilja prepoznaju psihičko i fizičko nasilje.

DSC02833

Po završetku prezentacije naših učenika otvorena je rasprava u koju su se svi uključili (učenici, ravnatelji, pedagozi, psiholozi; predstavnici policije te imenovanih centara) iznoseći svoje mišljenje o ovome problemu.

Okrugli stol je završio zaključkom kako međuvršnjačko nasilje postoji, što zbog strukture obitelji iz kojih djeca potječu, što zbog utjecaja medija, kao i loše organiziranog slobodnog vremena mladih. Ponuđeno je nekoliko mogućih rješenja koja je naša škola u praksi već i primijenila, dok će ostali sudionici poraditi na nekim konstruktivnim rješenjima koja će se pokušati sprovesti u budućnosti, a sve u cilju prevencije nasilja među djecom.

DSC02906
 
------------------------- 
 
VII.1 U BORBI PROTIV NASILJA

16.04.2015. u odjelu VII.1 realizirana je radionica o nasilju. Cilj radionice je bio učenike naučiti razlici između sukoba i nasilja, kao i prepoznati određene oblike nasilja.

13394 321008391356473 4704088092345721702 n

Kroz radionicu su se učenici susreli s različitim primjerima nasilja te predlagali određena rješenja za pojedine situacije. Nakon toga su učenici izradili svoja pravila o nenasilju.

18515 321008338023145 9107196890781331787 n

11146179 321008301356482 9213941534363625122 n

 
---------------------------

STOP NASILJU - idemo dalje !

Učeničko vijeće naše škole, zajedno s nastavnicom Marinom Katava je, kako smo već ranije izvijestili, započelo projekt „Stop nasilju u školi“.  Svaki odjel  je pravio svoja pravila  o ponašanju odjela s naglaskom na prevenciji nasilja. Osim toga, izrađivali su i panoe na kojemu su iznosili svoja razmišljanja o tom problemu.

 10361322 299433343513978 4779944652912604574 n
 
10653858 299433286847317 2986260783575078543 n
 
---------------------
 
 
VIII.4 u borbi protiv nasilja 
 

 

Razrednica Marijana Lalić  je održala dvije radionice o nasilju sa svojim odjelom. Tema prve radionice bila je ''Inkluzivna škola i nasilje'', u kojoj je istaknuto kako  su učenici sami odgovorni za promjene u školi, na koji način mogu doprinijeti promjenama te da zajedničkim snagama možemo spriječiti nasilje i poboljšati odnose u školi. Razgovarali su o oblicima nasilja i naveli primjere i situacije koje dovode do nasilja. Učenici su na papir zapisali svoje viđenje sadašnjega stanja u školi po pitanju nasilja te kakve su prognoze za budućnost (kritike i sugestije). Na kraju radionice su svi napisali jedno pravilo o nenasilju. 

10409728 305527976237848 160200747147957493 n

11065916 305528002904512 2974835887817868992 n

U drugoj radionici je učenik Petar Tuka pripremio predavanje o ovoj temi, kao  i pitanja za odjel, nakon čega je  uslijedila rasprava. Na kraju su učenici pročitali svoja pravila  a koja su potom   zapisali na hamer papiru. 

11064798 304016126389033 907262106393775428 n

 
 
----------
 

VIII.3 

KORACI U DONOŠENJU DOBRE ODLUKE

Kako je već ranije najavljeno, naša škola sudjeluje u projektu prevencije međuvršnjačkoga nasilja. S tim u vezi  su učenici VIII.2 , zajedno sa svojom razrednicom, sudjelovali u radionici  „ Rješavanje konflikta mirnim putem“.  Kroz ovu radionicu su trebali zajedno doći do rješenja nekoga problema  na miran način.

Tema radionice bila je „izgradnja tvornice“ u njihovu mjestu te su se tu formirale dvije „zaraćene“ strane. Jedna grupa je iznosila svoje  opravdane razloge za izgradnju tvornice(npr.velik broj novih radnih mjesta za stanovnike, čime bi se smanjila lokalna nezaposlenost,...), dok je druga skupina bila protiv (tvornica bi dodatno zagadila okokliš, što bi umanjilo turističke mogućnosti toga kraja,...). Trebali su iznaći rješenje mirnim putem, bez konflikta  a uz pomoć medijatora, tj.posrednika.

Razgovarali su o tome što je konflikt, što znači doći do kompromisa, koliko su oni tolerantni i da li znaju što znači biti medijator. Samom ovom vježbom usvojili su i nove pojmove vezane za demokraciju i ljudska prava.

10277656 304695596321086 8242573670554075021 n

ARTIKULACIJA SATA

UVODNI DIO

-ponoviti s učenicima o nasilju, vrstama nasilja i prevenciji nasilja

-razjasniti kako se dolazi do dobre odluke (zašto moramo sami, ovisno o situaciji, donositi odluke ali i prihvatiti odgovornost za donošenje iste)

-pokazati VJEŠTINE DONOŠENJA ODLUKA

-navesti nekoliko primjera (budućnost) u kojima treba donijeti pravilnu odluku

10314453 304695656321080 3839471842479682613 n

10403645 304695799654399 3058028732537571676 n

GLAVNI DIO

-objasniti što je konflikt i kako do njega dolazi

-nabrojati oblike konflikta i uzroke koji do njih dovode

-u što može prerasti konflikt i kako to spriječiti

- pokušati pronaći rješenje

-kompromis, povoljan rezultat, dogovor

-ako sami ne možemo naći rješenje, odabiremo medijatora (posrednik, povjerenje)

-on mora odgovarati objema stranama

-svi imaju  pravo iznošenja svojega mišljenja i argumenata

-tolerancija

-objasniti posljedice nastavka konflikta

10408050 304695742987738 2206057296332529410 n

10420092 304695472987765 2725320130646842135 n

10436200 304695846321061 6530744818176951926 n

10616109 304695529654426 7992043708892353451 n

VJEŽBA

Podijeliti učenike u grupe(skupine):

1.“ekolozi“

2.“izvođači radova i radnici“

3.“medijatori“

10985080 304695566321089 4151680356321457296 n

11009959 304695622987750 212782966760291021 n

ZAVRŠNI DIO

EVALUACIJA:

-Nakon što učenici razmotre zahtjeve i argumente, trebaju pronaći zadovoljavajuće rješenje tj. kompromis

-Svaka skupina će objasniti do kakvog je zaključka došla

- Trebaju navesti dvije životne situacije u kojima bi dali prednost kompromisu nad sukobom (konfliktom)

11071030 304695716321074 4614899745364160634 n

11075237 304695772987735 3692698369632560324 n  

 
-----------
 
VIII.1
 
RADIONICA O NASILJU
 
 

U sklopu školskog projekta vezanog za prevenciju nasilja učenici VIII.1 su na satu razrednog odjela 9. ožujka 2015. godine realizirali radionicu Stop nasilju među djecom : „Riješimo dvojbu: zlostavljanje ili…?“ Ciljevi radionice su bili podsjetiti učenike na ključne elemente po kojima prepoznajemo zlostavljanje; naučiti razliku između zlostavljanja i sukoba te potaknuti učenike koji se nađu u ulozi promatrača da nešto poduzmu. Učenici su uvidjeli i prepoznali razliku između zlostavljanja i sukoba. Da bi se nešto smatralo nasiljem, u smislu zlostavljanja, važna su tri ključna elementa:

1. da nasilje traje dulje vrijeme (npr. nekoliko mjeseci ili dulje);

2. da jači napada slabijega (dakle, osoba koja trpi nasilje ne zna ili se ne može sama obraniti);

3. da osoba koja se nasilno ponaša čini to s namjerom da povrijedi drugu osobu (dakle, namjerno, a ne slučajno).

Razrednica VIII.1 Sandra Franković pohvalila je učenike jer su odlično razriješili pet problemskih situacija koje su im dodijeljene, i, što je još važnije, u primjerima u kojima je bilo riječ o pravom nasilju, učenici su naveli da bi se obratili odraslima za pomoć.

 
DSC02178
 
DSC02180
 
DSC02183
 
DSC02193
 
DSC02202
 
DSC02210
 
 
------------
 

SOS - KUTIJE

 

Naša škola je, kao što već svi znamo, uključena u projekt suzbijanja međuvršnjačkoga nasilja. Pored panoa i radionica o vrstama i prevenciji nasilja, Učeničko vijeće naše škole nastavilo je sa sljedećim korakom, a to je bilo postavljanje SOS-kutija. Svjedoci smo kako  učenici često ne žele govoriti  ili prijaviti bilo koji od  oblika nasilja, da li iz straha, srama ili nekoga drugoga razloga. Ovaj korak bi im trebao olakšati ukazati nam na neki problem, ukoliko on stvarno i postoji.

Stoga smo u centralnoj zgradi na oba kata, u zgradi razredne nastave te u područnoj školi na Brnjacima postavili SOS-kutije, u koje će učenici moći anonimno ubaciti pismo. Kao što je već rečeno, učenik se ne potpisuje na papiriću kojeg ubaci u kutiju, ali treba napisati šifru odjela kako bismo znali u kojem odjelu postoje indicije da se vrši nasilje.

Nadamo da će ove kutije biti učinkovite ukoliko zaista postoji bilo kakav oblik nasilja u školi.

IMG 2617

IMG 2629

IMG 2632 

 
-------------------
 
 
Rad razrednika i učenika 
 
 
VIII.2
 
 
1491774 303675123089800 7947704684525273332 n
 
1555565 303675189756460 6700809783880363712 n
 
10341547 303675213089791 7992339827329434178 n
 
-------------
 
 
POTREBE I NASILJE 
 
 
DSC01287
 
DSC01288
 
DSC01295
 
DSC01298
 
DSC01609
 
DSC01610
 
DSC01617
 
DSC01625
 
--------------------- 
 
 "What have we done"
 
 
 
Učenici su, za vrijeme nastave infotmatike, također imali priliku pogledati kratkometražni film o  borbi protiv nasilja "WHAT HAVE WE DONE".
 
DSC01567
 
DSC01606