• 1
KALENDAR PISMENIH PROVJERA ZNANJA
školska 2019./2020. godina
*NAPOMENA: U kalendaru može doći do izmjena datuma provjera, te se isti ažurira svakodnevno.
AŽURIRANJA:
- 8.10. (cijeli vremenik III.4)
- 8.10. (VI.2, VIII.1 - engleski jezik)
- 8.10. (VII.1 - matematika)
- 11.10. (VI.1 - njemački jezik)
- 25.10. (predmetna nastava svi predmeti)
- 6.11. (predmetna nastava)
- 12.11. (matematika VI.1 i VI.2)