• 1

Red. broj

ODJEL

RAZREDNIK

1.

I.1

Marijana Budimir

2.

I.2

Anita Avram

3.

I.3

Bernarda Buljan

4.

I.4

Lidija Križanac

     

5.

II.1

Amarela Marjanović

6.

II.2

Nina Zujić

7.

II.3

Sanja Novak

8.

II.4

Adrijana Kalinić

     

9.

III.1

Ana Nikačević

10.

III.2

Ana Tuka

11.

III.3

Suzana Batista

12.

III.4

Matea Kapetanović

     

13.

IV.1

Branka Knežević

14.

IV.2

Katica Perić-Komšić

15.

IV.3

Silvana Bašić

16.

IV.4

Anita Antić

     

17.

V.1

Martina Andrijević

18.

V.2

Marina Bošnjak

19.

      V.3

Antonela Grubešić

18 ODJELA RAZREDNE NASTAVE

20.

VI.1

Kornelija Okić

21.

VI.2

Marija Stjepanović

22.

VI.3

Ana Brajković

     

23.

VII.1

Marija Tomičić

24.

VII.2

Sandra Franković

25.

VII.3

Ivan Mravak

     

26.

VIII.1

Ana Uskoković

27.

VIII.2

Valentina Vidović

28.

VIII.3

Marijana Lalić

     

29.

IX.1

Biljana Lukić

30.

IX.2

Josip Bošnjak

31.

IX.3

Nikolina Pavlović

12 ODJELA PREDMETNE NASTAVE

31 ODJEL