• 1

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola „KISELJAK“

Kiseljak

Ur. broj: 03-648-1/19

Nadnevak: 19.6.2019. godine

POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

Razred Predmet Naziv udžbenika/vrsta Autor/i Nakladnik
 I. HRVATSKI JEZIK Početnica knjiguljica 1-radni materijal Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac ALFA
MATEMATIKA Matematika 1-radni materijal Markovac, Zorić ALFA
MOJA OKOLINA Dijete i škola-radni materijal Domišljanović, Lauš ALFA
VJERONAUK Pustite malene k meni-radni materijal   LOGOVITA

II.

HRVATSKI JEZIK

Početnica knjiguljica 2- udžbenik i

Početnica knjiguljica 2 -radna bilježnica

Štangler, Velički, Jakovljević, Rogić, Bekavac, ALFA
MATEMATIKA

Matematika 2 - udžbenik i

Matematika 2 - radna bilježnica

Markovac, Zorić ALFA
PRIRODA I DRUŠTVO

Škola i dom - udžbenik i

Škola i dom- radna bilježnica

Domišljanović, Jelić, Brkić ALFA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 1-udžbenik i radna bilježnica Džeba, Sivrić ŠN
VJERONAUK Učimo ljubiti Boga i ljude-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
GLAZBENA KULTURA Moja glazba 2-udžbenik Diana Atanasov Piljek ALFA

 

 

 

 

III.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 3-čitanka, udžbenik, radna bilježnica Zokić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretni broj 3-udžbenik, radna bilježnica Miklec, Prtajin, Rogić, Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 3-udžbenik De Zan, Vasilj, Madžar, Letina, Kisovar Ivanda ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 3-udžbenik Jandrašek, Stanišić, Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 2-udžbenik i radna bilježnica Džeba, Sivrić ŠN
VJERONAUK Rastimo u zahvalnosti-udž. i radna bilj.   LOGOVITA

IV.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 4-udžbenik, radna bilježnica, čitanka Zorić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretni broj 4-udžbenik, radna bilježnica Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 4-udžbenik De Zan, Vasilj, Nejašmić, Madžar ŠN
VJERONAUK Za stolom ljubavi i pomirenja-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
ENGLESKI JEZIK DIP IN 3- udžbenik i radna bilježnica Mardešić, Sivrić ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 4- udžbenik s cd-om Stanišić, Jandrašek, Ćubela ŠN

V.

HRVATSKI JEZIK Tajna slova 5-čitanka, udžbenik, radna bilježnica Zorić, Bralić, Musa ŠN
MATEMATIKA Moj sretan broj 5- udžbenik i radna bilježnica Binder, Mesaroš Grgurić, Vejić, Miklec, Prtajin, Jakovljević Rogić, Petrović ŠN
PRIRODA I DRUŠTVO Moje okružje 5-udžbenik De Zan, Nejašmić, Vranješ-Šoljan, Madžar, Vasilj, Zovko ŠN
GLAZBENA KULTURA Razigrani zvuci 5-udžbenik Jandrašek, Ćubela ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 4- udžbenik i radna bilježnica Džeba, Mardešić, Ban, Blažić, Sivrić ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen, singen, spielen 1- udžbenik i radna bilježnica Veselić, Jagatić ALFA
VJERONAUK Na putu vjere-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 6-udžbenik Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ALFA
   VI. HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 6- čitanka Težak D., Marušić P., Lekić O ALFA
  Moj hrvatski 6-udžbenik Pranjković M. ALFA
  Moj hrvatski 6. -radna bilježnica Pranjković M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 6-udžbenik Špehar, S., Ćubela V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 5- udžbenik i radna bilježnica Ban, S., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen,singen,spielen 2- udž. i rad.bilj. (zaV. r druga godina učenja) Matolek Veselić, Jagatić, Velički ALFA
MATEMATIKA Matematički izazovi 6-udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
PRIRODA Priroda 6- udžbenik i radna bilježnica Bastić, M., Novoselić, D., Pekas,M ALFA
POVIJEST Povijest 6- udžbenik Bekavac, S., Bradvica, M., Rozić, M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 1- udžbenik Jelić, T., Periša, M., Greblički, I., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Ja sam put-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA LIKE IT 6- udžbenik s CD-om Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 6-udžbenik Rade, D., Šantalab, B., Novaković, L., Valjan Đogić, S. ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna avantura 5 – izdanje 1 Natalija Stipetić Čus, Blanka Petrinec Fulir, Dražen Jerabek i ostali ALFA

 

VII.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 7- čitanka Težak, D., Marzšić, P., Lekić, O. ALFA
  Moj hrvatski 7- udžbenik Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
  Moj hrvatski 7- radna bilježnica Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 7- udžbenik Špehar, S., Ćubela, V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 6- udžbenik i radna bilježnica Mardešić, M., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Lernen und spielen 3- udžbenik i radna bilježnica Velički, D., Filipan-Žignić, B. ALFA
MATEMATIKA Matematički izazovi 7- udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
PRIRODA Priroda 7- udžbenik Bulić, M., Dragobratović, A., Bastić, M., Novoselić, D., Pekas, M. ALFA
POVIJEST Povijest 7- udžbenik Birin, A., Rozić, M., Šarlija, T. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 2-udžbenik Brazda, M., Crkvenčić, I., Jelić, T., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Pozvani na slobodu-udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 7-udžbenik s CD Šantalab, Toić Dlačić, Rade, Pilipović, Bujadinović, Valjan Đogić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 7-udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovna avantura 6 – izdanje 1 Natalija Stipetić Čus i ostali ALFA

VIII.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 8-čitanka Lekić, O., Nikolić, B., Čato, A., Fišić, O. ALFA
  Moj hrvatski 8-udžbenik Lekić, O., Pranjković, M. ALFA
  Moj hrvatski 8- radna bilježnica Lekić, O., Pranjković, ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 8- udžbenik Špehar, S., Ćubela, V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 7-udžbenik i radna bilježnica Anić, V., Pavlinek, B., Sivrić, M. ŠN
NJEMAČKI JEZIK Flink mit Deutsch 4-udžbenik i radna bilježnica Bernardi-Britvec, P., Salopek, J., Pehar, M. ŠN
MATEMATIKA Matematički izazovi 8- udžbenik Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
BIOLOGIJA Biologija 8-udžbenik Begić, V., Madaj Prpić, J., Novoselić, D., Knezović, S. ALFA
KEMIJA Kemija 8- udžbenik i radna bilježnica Mrvoš-Sermek, D., Kovačević, M., Čutura, N., ALFA
  Zadatci kemija 8-radna bilježnica Mrvoš-Sermek, D., Ribarić, N., Čutura, N. ALFA
FIZIKA Fizika 8-9-udžbenik i zbirka riješenih zadataka Paar, Martinko, Batista, Kovačić ŠN
POVIJEST Povijest 8-udžbenik Akmadža, M., Bekavac, S., Rozić, M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 3-udžbenik Klarić, Z., Jelić, T., Dumančić, S. ALFA
VJERONAUK Zajedno u ljubavi- udžbenik   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 8-udžbenik s CD Dlačić, Rade, Novaković, Pilipović, Matasić, Valjan Đogić ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 8-udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević ŠN

IX.

HRVATSKI JEZIK Moja čitanka 9-čitanka Lekić O., Nikolić B., Čato A., Fišić O. ALFA
  Moj hrvatski 9- udžbenik Lekić O., Pranjković M., Bojčetić B., Vidoni I. ALFA
  Moj hrvatski 9- radna bilježnica Lekić O., Pranjković M. ALFA
GLAZBENA KULTURA Glazba i ti 9-udžbenik Špehar S., Ćubela V. ŠN
ENGLESKI JEZIK DIP IN 8- udžbenik i radna bilježnica Breka, Sivrić ŠN
NJEMAČKI JEZIK FLINK MIT DEUTSCH 5-udž. i radna bilj. Bernardi-Britvec, Salopek, Pehar ŠN
MATEMATIKA Matematički izazovi 9-udžbenik Paić G.,Bošnjak Ž., Čulina B.,Zorić V. ALFA
BIOLOGIJA Biologija 9 -udžbenik Bastić M., Begić V., Novoselić D., Popović M., Primorac Z. ALFA
KEMIJA Kemija 9-udžbenik i radna bilježnica Mrvos-Sermeš D., Ribarić N., Oreć V. ALFA
FIZIKA Fizika 8-9- udžbenik i zbirka za 8-9 razred Paar i suradnici ŠN
POVIJEST Povijest 9 -udžbenik Bekavac S., Jereh M., Rozić M. ALFA
GEOGRAFIJA Geografija4-udžbenik Jelić T., Mihalj S. ALFA
VJERONAUK S Kristom u život-udžbenik   LOGOVITA
INFORMATIKA Like it 9- udžbenik s CD Bujadinović, Rade, Dlačić, Pilipović, Matasić, Topić, Đogić. ALFA
TEHNIČKA KULTURA Čudesni svijet tehnike 9- udžbenik Delić, Bartolić, Rezić ŠN
LIKOVNA KULTURA Likovni sat 8 – izdanje 2 Dražen Jerabek, Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir i Nalatalija Stipetić Čus ALFA