• 1

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak ''
K I S E LJ A K
Školski odbor

IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „KISELJAK“

Dana 30.9.2020. godine s početkom u 13,00 sati održana je sjednica Školskog odbora OŠ „Kiseljak“ sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika:
Pročitan je zapisnik s prethodne sjednice i isti je jednoglasno usvojen.


2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg programa rada za školsku 2020./2021.godinu
Školski odbor je, na prijedlog Učiteljskog vijeća donio Odluku o prihvaćanju Godišnjeg programa rada za školsku 2020./2021.godinu.

Školski odbor OŠ „Kiseljak“

---------------------------------------------

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak ''
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-816-1/20
Nadnevak: 29.9. 2020. god.
Članovima Školskog odbora
- Nikola Grubešić
- Josip Bošnjak
- Dijana Škoro
- Želimir Kuliš

Predmet: Poziv na sjednicu Školskog odbora

Poštovani/e,
Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak'' pozivam Vas na sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak'' koja će se održati u prostorijama škole dana 30.9.2020. godine sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg programa rada za školsku 2020./2021.godinu
3. Tekuća pitanja

Predsjednica Školskog odbora
Ljiljana Boro

--------------------------------------------
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak '' 
K I S E LJ A K  
Školski odbor
IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „KISELJAK“
Dana 18.9.2020. godine s početkom u 11,00 sati održana je sjednica Školskog odbora OŠ „Kiseljak“ u zbornici škole sa sljedećim 
DNEVNIM REDOM:
  1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika:
        Pročitan je zapisnik s prethodne sjednice i isti je jednoglasno usvojen.
    2. Razmatranje prijedloga ravnateljice škole o poništenju natječaja i donošenje Odluke Školski odbor je, na prijedlog ravnateljice škole, a sukladno članku 10. stavak (2) točka 
       a) donio Odluku o poništenju Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta ur. broj: 03-645-1/20 od 28.8.2020. godine.
                                                                                             Školski odbor OŠ „Kiseljak“
__________________________________________________
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak '' 
K  I  S  E  LJ  A  K
Ur.broj: 03-770-2/20
Nadnevak: 17.9. 2020. god.
Članovima Školskog odbora
- Nikola Grubešić
- Josip Bošnjak
- Dijana Škoro
- Želimir Kuliš
Predmet: Poziv na sjednicu Školskog odbora
       
                                                                                 
Poštovani/e, 
Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak''   pozivam Vas na sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak'' koja će se održati  dana 18.9.2020. godine sa početkom u 11,00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika  
2. Razmatranje prijedloga ravnateljice škole o poništenju natječaja i donošenje Odluke
3. Tekuća pitanja
                                                                                  Predsjednica Školskog odbora                                                                                 
                                                                                              Ljiljana Boro                                                                       
 __________________________________________________
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak '' 
K  I  S  E  LJ  A  K              
Školski odbor
IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „KISELJAK“
Dana 15.9.2020. godine s početkom u 13,00 sati održana je sjednica Školskog odbora OŠ „Kiseljak“ u zbornici škole sa sljedećim 
DNEVNIM REDOM:
  1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika: Pročitan je zapisnik s prethodne sjednice i isti je jednoglasno usvojen.
    2.  Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice OŠ „Kiseljak“: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB je aktom broj: 03-34-637/20 od 14.9.2020. godine dalo suglasnost na imenovanje Marijane Kobačić za ravnateljicu škole. Sukladno tome Školski odbor je donio Rješenje o imenovanju.
     
    3. Donošenje Odluke o razrješenju funkcije vršiteljice dužnosti ravnateljice OŠ „Kiseljak“: Školski odbor je, sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i Statutu škole razriješio vršiteljicu dužnosti ravnateljce OŠ „Kiseljak“ zbog okončanja natječajne procedure izbora i imenovanja ravnatelja OŠ „Kiseljak“.
                                                                                             Školski odbor OŠ „Kiseljak“

__________________________________________________

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak ''
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-749-1/20
Nadnevak: 14.9. 2020. god.
Članovima Školskog odbora
- Nikola Grubešić
- Josip Bošnjak
- Dijana Škoro
- Želimir Kuliš

Predmet: Poziv na sjednicu Školskog odbora

Poštovani/e,
Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak'' pozivam Vas na sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak'' koja će se održati u prostorijama škole dana 15.9.2020. godine sa početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika
2. Rješenje o imenovanju ravnateljice, te rješenje o razrješenju dužnosti v.d. ravnateljice
3. Tekuća pitanja

Predsjednica Školskog odbora
Ljiljana Boro

---------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak ''
K I S E LJ A K
Školski odbor

IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „KISELJAK“

Dana 1.9.2020. godine s početkom u 14,00 sati održana je sjednica Školskog odbora OŠ „Kiseljak“ u zbornici škole sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika:
Pročitan je zapisnik s prethodne sjednice i isti je jednoglasno usvojen.

2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja OŠ „Kiseljak“:
S kandidatima prijavljenim na Natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja OŠ „Kiseljak“ obavljen je usmeni ispit/intervju te je nakon zbroja bodova donošena Odluka o izboru ravnatelja OŠ „Kiseljak“. Kandidati će pisanim putem biti obavješteni o rezultatima natječaja.

3. Traženje suglasnosti za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ „Kiseljak“ od resornog Ministarstva:
Školski odbor će, sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, zatražiti suglasnost od Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ „Kiseljak“.

4. Tekuća pitanja:
- Molba OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac za korištenje školske sale u šk. 2020./2021. godini
- Ustroj odjela I. razreda
- Osiguranje učenika


Školski odbor OŠ „Kiseljak“

---------------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak ''
K I S E LJ A K
Ur.broj: 03-640-1/20
Nadnevak: 27.8. 2020. god.


Članovima Školskog odbora
- Nikola Grubešić
- Josip Bošnjak
- Dijana Škoro
- Želimir Kuliš

Predmet: Poziv na sjednicu Školskog odbora

Poštovani/e,
Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak'' pozivam Vas na sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ''Kiseljak'' koja će se održati u zbornici škole dana 1.9.2020. godine sa početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED

1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika
2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Ravnatelja OŠ „Kiseljak“
3. Traženje suglasnosti za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ „Kiseljak“ od resornog ministarstva
4. Tekuća pitanja

Predsjednica Školskog odbora
Ljiljana Boro

--------------------

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Osnovna škola '' Kiseljak ''
K I S E LJ A K
Školski odbor

IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ SJEDNICI ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „KISELJAK“

Dana 24.8.2020. godine s početkom u 13,00 sati održana je sjednica Školskog odbora OŠ „Kiseljak“ u zbornici škole sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:


1. Usvajanje izvješća o realizaciji odluka donesenih na prethodnoj sjednici i usvajanje zapisnika:
Pročitan je zapisnik s prethodne sjednice i isti je jednoglasno usvojen.


2. Otvaranje pristiglih kuverti/prijava na Natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja škole:
Na Natječaj za izbor i imenovanje Ravnatelja OŠ „Kiseljak“ su pristigle dvije prijave. Kandidati ispunjavaju uvjete natječaja i pozvani su na usmeni ispit/intervju koji će se održati 1.9.2020. godine s početkom u 13,00 sati.


3. Tekuća pitanja:
- Problematika raspisivanja Natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020./2021. godini
- Početak nove školske godine.

Školski odbor OŠ „Kiseljak“