• 1

Članovi sekcije:

 1. Luka Tuka VII. 1
 2. Leon Galić VII. 1
 3. Ivan Šteko VIII. 2
 4. Gabrijel Stojčić VIII. 2
 5. Dario Vučić VIII. 2
 6. Tijana Jelena Lovrić  VI. 2
 7. Sara Duno VI. 2
 8. Leon Duno VI. 2
 9. Antun Vujica VI. 2
 10. David Dilber VI .2
 11. Andrea Puljić VI
 12. Ema Brodić VII. 2
 13. Lea Stanic VI.1
 14. Darko Milanović VIII. 1
 15. Marija Šaravanja VIII 3

Voditeljica sekcije je s.Mila Mikulić.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2017.

Izbor članova sekcije

Dogovor o programu rada

Listopad  2017.

"Kruh najdivnija veza između neba i zemlje"

Škola kakvu želim ili škola mojih snova (pismeno izražavanje)

Studeni  2017.

Pripreme za Advent

Izrada adventskog vijenca i panoa

Prosinac  2017.

Izrada božićnih motiva za ukrašavanje škole

(pahuljice, anđeli, nakiti itd.)

Siječanj  2018. Pismeno izražavanje o proslavi Božića
Veljača  2018.

Valentinovo (izrada poklona)

Maškare (izrada maski)

Znamenitosti moga zavičaja

Ožujak  2018.

Priprema za Uskrs

Izrada pisanica i korpica

Proljeće

Travanj  2018.

Pismeno i likovno izražavanje o Uskrsu

 Uskrsni običaji u mom zavičaju

Svibanj  2018.

Majčin dan (plakat)

Pismo Majci

Lipanj  2018. Likovni radovi na temu ljeto