• 1

Sekciju čine učenici:

 1. Lorena Fokin VIII.2
 2. Karla Bencun VIII.2
 3. Anđela Milanović VIII.3
 4. Anja Perić - Komšić VIII.3
 5. Petar Komšić VIII.1
 6. Melani Barbić VIII.1
 7. Leonarda Marković IX.b
 8. Leona Cvitan IX.b
 9. Lea Puljić IX.a
 10. Marijela Bojo IX.a
 11. Anja Bošnjak IX.a
 12. Valentina Vujica IX.a
 13. Mirna Vidović VII.2
 14. Marija Pravdić VII.2
 15. Ira Puljić VII.2
 16. Izabela Budimir VII.3
 17. Sanor Jolunić VII.1

 

Voditeljice sekcije su nastavnice matematike Žaklina Kapetanović, Tatjana Slišković i Valentina Dragojević.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2016 Formiranje sekcije.
Listopad  2016

Moja škola. ( Osnovni podaci o školi prikazani statistički).

Razlomci – složeniji zadaci.

Koordinatni sustav u ravnini- složeniji zadaci.

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost- složeniji zadaci.

Kvadriranje i korjenovanje- složeniji zadaci.

Priprema za natjecanje.

Studeni  2016

Zima. (

Trokut- složeniji zadaci.

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost- složeniji zadaci

Pitagorin poučak- složeniji zadaci.

Priprema za natjecanje.

Prosinac  2016

Kratki uvod u povijet matematike; Poznati matematičari.

Cijeli brojevi- složeniji zadaci.

Sličnost trokuta- složeniji zadaci.

Primjena Pitagorina poučka- složeniji zadaci.

Priprema za natjecanje.

Siječanj  2017

Rješavanje matematičkih zadataka kroz igru.

Cijeli brojevi- složeniji zadaci.

Mnogokuti- složeniji zadaci.

Realni brojevi – složeniji zadaci.

Priprema za natjecanje.

Veljača  2017

Racionalni brojevi – složeniji zadaci.

Kružnica i krug- složeniji zadaci.

Vektori; Preslikavanja ravnine- složeniji zadaci.

Priprema za natjecanje.

Ožujak  2017

Broj pi.

Racionalni brojevi – složeniji zadaci.

Sustavi linearnih jednadžbi – Složeniji zadaci.

Kvadar i kocka– složeniji zadaci.

Priprema za natjecanje.

Travanj  2017

Proljeće.

Linearne jednadžbe sa jednom nepoznanicom- složeniji zadaci.

Sustavi linearnih jednadžbi – Složeniji zadaci.

Geometrijska tijela- složeniji zadaci.

Svibanj  2017

Znamenitosti mog zavičaja.

Četverokut- složeniji zadaci.

Linearna funkcija i jednadžba pravca- složeniji zadaci.

Geometrijska tijela- složeniji zadaci.

Lipanj  2017 Rješavanje matematičkih zadataka kroz igru.