• 1

ČLANOVI:

 1. Natalija Miletić
 2. Leo Vicić
 3. Iva Barešić
 4. Ella Čiča
 5. Vanna Oroz
 6. Viktorija Marušić
 7. Tanja Rašo
 8. Lana Knežević
 9. Dario Vrebac
 10. Ivano Grgača
 11. Filip Pavlović
 12. Anja Livančić
 13. Dea Ivičević
 14. Klara Bagarić
 15. Iva Bradara
 16. Ivana Perica
 17. Lana Novak
 18. Anđela Bradara
 19. Kristijan Šunjić
 20. Željko Laštro
 21. Nemanja Bešlić
 22. Ilija Knežević
 23. Tin Puljić
 24. Katarina Perić
 25. Anja Šimić
 26. David Koprivica
 27. Marinela Komšić
 28. Toni Marjanovič
 29. Bojana Milić

Voditeljica sekcije je nastavnica njemačkog jezika Ivana Franković Koštroman.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2017 Planiranje rada sekcije
Listopad  2017

Upis clanova, planiranje i organiziranje rada sekcije

Raspodjela zadataka unutar sekcije / članova sekcije

Izrada i priprema prvih radova (Martinstag zBsp.)

Prikupljanje ideja i materijala na temu moj grad

Studeni  2017

Čitanje , analiziranje, prevodjenje članaka iz razl njemačkih časopisa i novina

Pisanje i prikupljanje radova

Čitanje i analiza učeničkih radova

Prosinac  2017

Tema : Zima

Pisanje i prikupljanje radova na temu

Izrada čestitki i drugih radova na temu zima

Siječanj  2018 Osvrt na prvo polugodište
Veljača  2018

Valentinovo

Radovi na temeu : Ljubav

Tema: Znamenitosti moga zavičaja

Izrada izložbenih radova

Ožujak  2018

Proučavanje dizajna novinskih članaka, naslovnica i sl

Tema po izboru učenika

Popularne teme (šta djeca rado čitaju?)

Travanj  2018

Jučer i danas – poredjenje –novinarstvo jučer i danas

Radovi za Naša krla

Tema: Proljeće

Svibanj  2018

Osvrt na rad sekcije

Odabir najinteresantnijih radova

Suradnja novinarskih sekcija

Lipanj  2018