• 1

ČLANOVI SEKCIJE:

 1. Jan Iskra, VI.1
 2. Sara Tolo,VI.1
 3. Marin Petrović, VI.2
 4. Martin Puljić, VI.2
 5. Leon Duno,VI.2
 6. Lorena Terzić, VI.2
 7. Andrea Puljić, VI.2
 8. Antonela Tadić,VI.3
 9. Elena Pravdić, VI.3
 10. Irhad Hajdarević, VI.3
 11. Teo Rajkovača, VI.3

Voditeljica sekcije je nastavnica vjeronauka Marijana Lalić.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2017

Izbor članova sekcije

Upoznavanje s radom prometne sekcije

Što je promet?

Listopad  2017

Prometni pojmovi

Sudionici u prometu

Kretanje pješaka u prometu

Moja škola

Sudjelovanje u prometu s AUTO-MOTO društvom i policijom

Studeni  2017

Djeca u prometu

Vježba praktične primjene prometnih pravila s policijom

Povijest bicikla

Bicikl u prometu

Djeca kao vozači bicikla i oprema

Prosinac  2017

Zima

Kretanje biciklista po biciklističkoj stazi i traci

Kretanje biciklista po cesti i kolničkoj  i prometnoj traci

Siječanj  2018

Upoznavanje učenika s testovima za natjecanje

Testovi 1 i 2 (prometna pravila)

Veljača  2018

Znamenitosti moga zavičaja

Testovi 3 i 4 (prometni znakovi)

Testovi 5 i 6 (prometna znakovi)

Testovi 7 i 8 (raskrižja)

Testovi 9 i 10 (prometni znakovi)

Ožujak  2018

Testovi 11 i 12, 13 i 14 (prometna raskrižja)

Testovi 15 i 16 (prometna raskrižja)

Testovi 17 i 18 (prometna raskrižja)

Travanj  2018

Proljeće

Testovi 19 i 20  (prometna raskrižja)

Vježba praktične primjene prometnih pravila s policijom

Sistematizacija testova

Savladavanje prepreka (poligon)

Svibanj  2018

Savladavanje prepreka (poligon)

Savladavanje prepreka (poligon)

Savladavanje prepreka (poligon)

Županijsko natjecanje ''Sigurno u prometu''

Lipanj  2018 Analiza rezultata i  rada sekcije