• 1

 sekcija robotike velika ekipa

Sekcija robotike je podjeljena u 3 odjela rada:

 1. WER - priprema učenike za više razine natjecanja uz pomoć Abilix robota
 2. SPARKreatorice - sekcija i liga natjecanja isključivo za djevojčice od VI. do IX. razreda
 3. SPARKreator - sekcija i liga natjecanja za djevojčice i dječake od IV. do IX. razreda

 

Članovi sekcije

 • WER : David Grgača, Sanor Jolunić, Gabrijel Katana
 • SPARKreators - IV. razred

  1. Valentin Sučić
  2. Davor Buljan
  3. Petar Dadić
  4. Leonardo Lučić
  5. Kristian V.
  6. Vito Medić
  7. Jan Nenadić
  8. Mihael Trogrlić
  9. Antonio Knežević
  10. Leo Tuka
  11. Iris Biletić, IV.2
  12. Eva Bošnjak, IV.2
  13. Ana Mišurić Ramljak

 

V.-IX. razreda

 1. Ana Marjanović, VI.1
 2. Vanessa Laštro, VI.1
 3. Petra Miloš, VI.1
 4. Sanja Jolunić, VI.1
 5. Anđelina Raguž VII.2
 6. Ira Puljić VII.2
 7. Sanor Jolunić, VII.1
 8. Ivano Oroz, VII.2
 9. Antun Vujica, VI.2
 10. Luka Kristić, VI.3
 11. Nikola Marković, VII.2
 12. Petar Bakula, VII.2
 13. Toni Buzuk, VII.2
 14. Saša Beganović, VI.1
 15. Viktor Bencun
 16. Mateo Tomić, VIII.2
 17. Gabrijel Katana, VIII.2
 18. David Grgača, VI.2

SPARKreatorice

 1. Ana Marjanović VI.1
 2. Vanessa Laštro VI.1
 3. Petra Miloš VI.1
 4. Sanja Jolunić VI.1
 5. Anđelina Raguž VII.2
 6. Ira Puljić VII.2
 7. Iris Biletić, IV.2
 8. Eva Bošnjak, IV.2
 9. Lara Vidović IX.b

*Unutar sekcije učenici se pripremaju i za IT natjecanja na razini BiH

 Untitled

Voditeljica sekcije je nastavnica informatike Valentina Vidović.

 

PLAN RADA SEKCIJE U ŠKOLSKOJ 2017./2018. godini

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2017.

U rujnu će se sekcija održati dva puta, sekcija traje 45 minuta:

 1. Prijava novih učenika na sekciju, upoznavanje sa pojmom robotika i poviješću razvoja ove discipline, učenici koji se pripremaju za WER natjecanje pripremat će se cijeli mjesec, krajem mjeseca putuju u Zagreb (23.9.). Učenici koji su se prošle godine natjecali sa mBot robotima natječu se i ove godine i pripremaju se za 5 razina natjecanja u ovoj školskoj godini
 2. Sastavljanje mBota i upoznavanje sa programom u koje ćemo raditi
 3. Priprema učenika koji su već se natjecali za natjecanje u listopadu (16.-20.10.2017.) – izabrati 2 učenika za malu ekipu i 2 učenika za veliku ekipu
Listopad  2017. U listopadu planirano je održati četiri puta sekciju:
 1. Pokreni robota (naprijed, natrag, zaustavljanje)
 2. Skretanje robota u lijevo i desno, upoznavanje sa diodama
 3. Odabir male ekipe za natjecanje, kratki zadatak za klasifikaciju
 4. Prijava učenika za mBot natjecanje, odlazak na 1.fizičko kolo natjecanja
 5. Ukoliko budemo prošli na WER natjecanju u Zagrebu, u rujnu, pripreme za svjetko u Šangaju biti će cijeli listopad i studeni (u studenom se ide u Šangaj)
 6. Upoznavanje sa senzorom za pračenje linije i prepoznavanja prepreka
Studeni  2017. U studenom planirano je održati četiri puta sekciju:
 1. Pripreme za natjecanje, jednostavni zadaci, učenici koji su se natjecali prošle godine organiziraju školsko natjecanje u robometu za učenike od VI. do IX. razreda (otvorene prijave), plan je da natjecane traje pet dana, a pobjednik bi dobio medalju i pehar
 2. Priprema za on-line natjecanje mBot koje je planirano 13.-17.11.2017. godine, izabrati po 2 učenika za malu ekipu i 2 za veliku ekipu, klasifikacije napraviti
 3. Upoznavanje sa zvučnim senzorom kod robota, učenici starijih razreda koji su išli na WER natjecanje izrađuju labirint kroz koji će prolaziti mBot
 4. Izrada makete grada kroz koji putuje mBot za učenike koji se ne natječu, učenici koji se natječu priremaju se cijeli mjesec za natjecanje
 5. Izrada programa kojim ćemo robota naučiti da prođe kroz grad
Prosinac  2017. U prosincu planirano je održati četiri puta sekciju:
 1. Pripreme za Božićni sajam gdje nećemo ništa prodavati nego ćemo prezentirati ono što smo napravili kako bi prikupili novac za nove robotiće, pokretanje crowdfunding-a i mogućnost prikupljanja novca za nove robotiće (mBot ranger, microBit: i sl.), pisanje projekata za dobivanje sredstava, proširenje makete grada za robota za 50% i programiranje prolaska kroz grad (line following)
 2. Učenici koji su išli na WER natjecanje pripremaju i tog robota za predstavljanje sa svim zadacima za koje imamo rješenja za sajam
 3. Ideja o zimskoj školi robotike (mBot) za učenike od II. do IV. razreda koja bi trajala u periodu od 10.1. do 12.1.2018. godine gdje bi učenike učenici koji su se natjecali učili osnovama robotike i rada sa mBot robotom, zadnji dan škole ideja o natjecanju gdje bi osigurali nagrade za učenike koji pobjede
 4. Učenici koji prvu godinu pohađaju sekciju imat će malo školsko natjecanje prema zadacima s natjecanja od prošle godine, pobjednik će dobiti medalju i pehar
 5. Sumiranje rada i uspjeha u prvom polugodištu i diskusija o rezultatima i iskustvima. Prepoznate mogućnosti za budućnost rada sekcije.
Siječanj  2018. U siječnju planirano je održati dva puta sekciju:
 1. Ralizacija zimske škole robotike
 2. Pripreme za 2.online kolo natjecanja mBot koje će biti u periodu od 19.-23.2.2017. godine, izabrati po 2 učenika za malu i 2 za veliku ekipu
 3. Senzor praćenja linije u kombinaciji sa zvučnim senzorom (zadaci)
Veljača 2018. U veljaći planirano je održati četiri puta sekciju:
 1. Realizacija natjecanja za mBot 2.online kolo (19.-23.)
 2. Pripreme za IT challenge natjecanje (Gabrijel Katana, Sanor Jolunić i još jednog učenika izabrati), sva informatička natjecanja biti će provedena kroz robotičku sekciju te uz pomoć učenika na nastavi koji su nadareni za informatiku, a možda ne pohađaju robotičku sekciju
 3. Obilježavanje dana sigurnosti na internetu
 4. Priprema za 2.fizičko kolo natjecanja mBot robotima (19.-23.3.2017.)
 5. Izrada zadataka prema usvojenim znanjima u I. polugodištu
Ožujak  2018.

U ožujku planirano je održati tri puta sekciju:

 1. Izrada materijala o tome gdje se sve robotika koristi i zbog čega je korisna
 2. mBot prolaženje prepreka, upoznavanje sa senzorom i korištenje istog
 3. Realizacija natjecanja za mBot 2.fozičko kolo natjecanja (19.-23.)
Travanj  2018.

U travnju planirano je održati tri puta sekciju:

 1. Odlazak na natjecanje IT challenge
 2. Pripreme za natjecanje 3.online kolo mBot planirano za 7.-11.5.2017. godine
 3. Izrada zadataka mBot prolaženje prepreka
Svibanj  2018. U svibnju planirano je održati četiri puta sekciju:
 1. Odlazak na natjecanje 3.online kolo mBot (7.-11.5.)
 2. Izrada videa o radu sekcije i postavljenje na stranicu škole
Lipanj  2018. U lipnju planirano je održati dva puta sekciju:
 1.  Sistematizacija i prezentacija rada sekcije
 2. Sistematizacija i prezentacija sekcije