• 1

Sekciju čine učenici:

1. Nikolina Kobačić   III.1

2.Ivona Blagić           III.2

3.Doris Liješnić          III.2

4.Lucija Grubešić       III.2

5.Katarina Grubešić   III.2

6.Anđela Kršćo          III.2

7. Nika Komšić           III.2

8. Patricija Krajina      III.2

9. Anita Stanić            IV.1

10. Marija Lazić          II.1

11. Tamara Bencun    II.1

12.Barbara Josipović   II.1

13. Ana Raguz             II.1      

Voditeljice sekcije su učiteljice Marina Andrijević i Anita Avram.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2017
Listopad  2017

-Formiranje sekcije i evidentiranje članova

-Upoznavanje s planom rada,Upoznavanje s osnovnim folklornim             pojmovima,Predstavljanje i upoznavanje nošnje našeg kraja

-Realizacija teme-Moja škola

- Odabir folklorne igre uz koju će članovi sekcije igrati

Studeni  2017

-Provjera mogućnosti učenika na odabranu folklornu igru

-Osmišljavanje cijele koreografije

-Uvježbavanje I.dijela koreografije

- Uvježbavanje II.dijela koreografije

Prosinac  2017

-Uvježbavanje cijele  koreografije

-Realizacija teme-Zima

Siječanj  2018
Veljača  2018

-Upis novih članova

-Upoznavanje s planom radu

-Realizacija teme-Znamenitosti moga zavičaja

-Provjera mogućnosti učenika

Ožujak  2018

-Igranje uz folklorne igre našeg kraja

-Preslušavanje folklornih igara i odabir one uz koju će članovi sekcije igrati

-Osmišljavanje cijele koreografije

-Uvježbavanje I.dijela koreografije

Travanj  2018

- Uvježbavanje II.dijela koreografije

- Povezivanje i uvježbavanje cijele koreografije

-Realizacija teme-Proljeće

Svibanj  2018

-Podsjećanje na pravilno držanje tijela tijekom igranja

-Uvježbavanje cijele koreografije

- Uvježbavanje cijele koreografije

- Uvježbavanje cijele koreografije

Lipanj  2018 -Dogovor o nastupu