• 1

Cilj Učeničkog vijeća je doprinos u poboljšanju rada i rezultata rada u učenju, disciplini, očuvanju školske imovine i školskog dvorišta.

Zadaci Učeničkog vijeća:

  • promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području škola djeluje;
  • prezentiranje stavova učenika škole Školskom odboru;
  • poticanje angažiranosti učenika u radu škole;
  • informiranje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to potrebno ili   po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.
Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2019

-          Izbor rukovodstva Vijeća

-          Izvješće o opskrbljenosti udžbenicima

-          Upoznavanje s Pravilnikom o radu Učeničkog vijeća

-          Usvajanje programa rada za školsku 2019./2020. Godinu

Listopad 2019

-          Pripreme za manifestaciju Dani kruha i plodova zemlje

-          Pripreme za suradnju Kiseljak – Dugo selo - Koljnof

-          Organiziranje različitih natjecanja za goste

-          Tekuća problematika-izostanci, slabe ocjene, disciplina

Studeni 2019

-          Upoznavanje učenika s Pravilnikom o ocjenjivanju

-          Važni datumi – obilježimo ih!

-          Obilježavanje Dana borbe protiv svih vrsta nasilja

-          Organizacija i odlazak učenika u Mađarsku

Prosinac 2019

-          Nastavak istraživanja

-          Pripreme za humanitarnu akciju u povodu Božića

-          Dogovor o ukrašavanju učionica i hola u povodu blagdana

-          Izvješće o tijeku humanitarne akcije

-          Sumiranje rezultata prvog obrazovnog razdoblja

Siječanj 2020

-          Predavanje za učenike nižih razreda na temu - Kako olakšati školsku torbu

-          Radionica- Rješavanje sukoba mirnim putem

Veljača 2020

-          Ukrašavanje učionica i izrada panoa na temu- DAN ZALJUBLJENIH

-          Pripreme i organizacija maskenbala

-          Tema- Što je pubertet i kako ga prepoznati?

-          Razgovor o tekućoj problematici

Ožujak 2020

-          Istraživanje „Koliko vremena dnevno – tjedno posvećujemo tjelesnim aktivnostima“

-          Tema-Običaji našeg kraja za Uskrs

-          Izrada panoa u povodu Uskrsa kao najvećeg kršćanskog blagdana

-          Priprema radionice-Sad znam kako riješiti problem

Travanj 2020

-          Uređenje školskog dvorišta u povodu Dana planete Zemlje

-          Predstavljanje rezultata istraživanja i izrada panoa

-          Izrada plakata i panoa u povodu Dana planete

Svibanj 2020

-          Razgovor o pripremi izleta za 9-e razrede

-          Priprema maturalne zabave za 9-e razrede

-          Izleti i ekskurzija- izvješće

Lipanj 2020 -          Sumiranje rada Vijeća i rezultata po odjelima na kraju školske godine

 

Članovi Učeničkog vijeća

 

Vanna Nikačević VI-3

Lorena Marković, VI-2                            

Petra Barešić - VI.1

Leonardo Lučić, VII-1

Marija Škoro, VII-2

Ela Buzuk, VII-3

Iva Bradara, VIII-1

Anđela Bradara, VIII-2

Dora Škoro, VIII-3

Sanja Jolunić IX-1

Marin Petrović, IX-2

Mia Božić, IX-3

Barbara Josipović V.1

Klara Pavlović V.2

Predsjednik: Marin Petrović

Zamjenik: Dora Škoro

Rizničar:Anđela Bradara

Zapisničar: Sanja Jolunić